Nejkvalitnější a BIO certifikovaný čerstvý včelí chléb z Rakouska.

Skutečně certifikované BIO včelí produkty u nás vlastně neexistují, někdo dokonce tvrdí, že např. BIO med je nesmysl, protože tomu - kam včela poletí nikdo poručit nedokáže a určitá míra znečištění je dnes takřka všude. Opravdu BIO produkci jsem dlouho hledal. V Česku je největším problémem (který jsem osobně konzultoval s několika top včelaři) kromě tlaku velkých medových korporací a jejich nízké ceny zejména skoro všudypřítomná zemědělská produkce, pole, zemědělské plochy, soukromá hospodářství apod. Téměř každá oblast se včelstvy má v dosahu nějakou formu vegetace, jejíž údržba se nedá 100% kontrolovat (postřiky, gmo..). Společně s neskutečnou byrokracií, papírováním i cenou za nálepkou BIO to v praxi ani včelař, který má včely v čisté oblasti nezvládne nebo do toho zkrátka nepůjde protože výsledný produkt za trojnásobnou cenu by neprodal. Hledal jsem tedy co nejvhodnější místa jinde v Evropě, kde by BIO byla skutečně reálná pečeť nadřazené čistoty produktu a stal jsem se výhradním distributorem několika dalších top značek, jejichž kvalita je na špičce Evropské produkce.

Neuvěřitelně čistá produkce, skutečně BIO certifikované produkty s testováním na znečištění a patogeny a opravdu beze stop kontaminantů, léčiv, pesticidů, aditiv anebo čehokoli podobného, co se bohužel chtě nechtě může (a vždy bude) vyskytovat v běžných včelích produktech (například z důvodu léčby varroázy obecným způsobem, doletu včel na zemědělské plochy a soukromá hospodářství apod.). Včelí chléb (ambrosia/perga) v BIO kvalitě je určena pro všechny, kdo trvají na nekompromisní a nejvyšší čistotě, kvalitě se 100% garancí přírodních postupů a údržby včelstev anebo zkrátka chtějí vyzkoušet změnu.

Ekologická produkce medu v Kammernu (Rakousko) odkud pochází tento včelí chléb - se nachází ve vysoce posazené kopcovité a horské oblasti, která je charakteristická svou rozsáhlou lesnatostí. Půda, která je poměrně chudá na humus, je považována za obtížně obdělatelnou kvůli vysokému podílu horniny v ornici. Výsledkem je drobné zemědělství typické pro horský region bez velkoplošného konvenčního zemědělství. NEnajdete zde řepku, slunečnici a další tradiční rostliny, které jsou často ošetřovány pesticidy. Krajinu charakterizují louky a pastviny, na kterých kvete dostatek nektarově bohatých květin a divokých bylin. Okolní lesy nabízejí včelám další zdroj živin: medovici. Četné sady navíc poskytují širokou škálu potravin, květů a bylin.

Kammern je trhová obec v okrese Leoben a soudním okrese Leoben v rakouské spolkové zemi Štýrsko. Žije zde jen něco kolem 1600 obyvatel. Kammern se nachází v Liesingtalu, údolí řeky Liesing v severovýchodním Štýrsku. Nejvyšší bod na území obce je Gößeck s nadmořskou výškou 2214 m, který je zároveň nejvyšším bodem masivu Reiting. Dalšími body v tomto pohoří jsou Klauen (1849 m n. m.), Kahlwandspitze (2090 m n. m.) a Grieskogel (2148 m n. m.). Nejnižší bod v katastru této obce se pak nachází východně od Mötschendorfu (629 m n. m.) ve výšce 622 m n. m.! Jedná se proto o včelí chléb z velmi unikátní horské oblasti, je organický a zcela čerstvý (baleno na konci září 2023). :)

Naše vlajková Česká Ambrosia, která je stále zde na webu v nabídce také, pochází výhradně z horských oblastí ČR, nemá sice BIO certifikaci, ale jedná se o nejvyšší možnou kvalitu našeho podnebí a území zde v ČR.

Pozn.: Kvalita Ambrosie je nejdůležitější faktor této posvátné potraviny. Já zde budu mít vždy pouze tu nejvyšší kvalitu, kterou zrovna sám osobně používám a dokážu pořídit. Cena bude proměnlivá a úměrná jak ročnímu období tak zdroji získávání. Nedoporučuji chléb od včelstev v okolích zemědělské produkce a farmářských oblastí zasažených chemií (to je běžně bohužel skoro všude a tomu kam včela poletí nikdo neporučí). Kvalitu je potřeba hledat, ocenit a vážit si jí.

Ambrosia je pro mě jednou z nejdůležitějších částí mé stravy.

*** Podle Informací -*Americké Apitherapy Society*- je včelí chléb/pyl používán téměř každým Olympijským atletem současnosti. ***

Včela v egyptských hieroglyfech

Jak mnozí ví, studuji stravu a nejlepší zdroje živin již 15 let. Existují však jen 2 super-potraviny, které mě nepřestanou udivovat a které jsou zdaleka nejzajímavějšími nositeli výživy na světě. První je, ve vztahu k člověku samozřejmě lidské mateřské mléko, druhou je Ambrosie - včelí alchymický výtvor. Dle Řecké mytologie existuje legenda, že Olympští Bohové popíjeli nektar, nápoj věčné krásy a zdraví (med a voda) a pojídali Ambrosii - pokrm Bohů (včelami zpracovaný pyl), uchovávající jim nesmrtelnost, sílu a věčné mládí). 

Řecká mytologie Olympských bohů pojídajících tzv. Ambrosii (božské jídlo nesmrtelnosti) je velmi pestrá 
 

Pokud je něčím Ambrosie, pak je to fermentovaný včelí chléb. Je tak znám, používán a uctíván po celá tisíciletí kulturami, které byly navzdory starým věkům v mnoha věcech dále než dnešní člověk. A právě Ambrosii se zde a nyní budeme věnovat. Jako první v ČR jsem ji totiž již od roku 2007 dostal do širšího povědomí u nás i ve zbytku Evropy jako průkopník i nadšenec včelí alchymie a zároveň zpřístupnil našemu trhu v opravdu nejvyšší RAW a čerstvé kvalitě i zde na svém webu od roku 2013. Sám jsem také živoucím důkazem dlouhodobého prospěšného užívání sportovcem, protože Ambrosii konzumuji již přes 15 let v kuse.

Jde o přírodní plně celistvou potravinu/produkt toho nejneuvěřitelnějšího království přírodních výrobků na světě - Včelího úlu. Jde o čistý lokální květový pyl, který je speciálně přepracován včelami přímo v jejich úle. Tak jako lidé si kvasí například kefír, tak i včely nechávají účelně svůj pyl napospas přírodnímu kvasnému procesu, během něhož vznikají velice důležité substance bez vnějšího zásahu. Pyl je produkt samčích pohlavních orgánů rostlin (prašníků), sloužící k opylení mateřských orgánů (příp. samičích rostlin). Pyl včely sbírají především na květech entomofilních (hmyzosnubných) rostlin, kde jej rouskují a za pomoci pylových košíčků (na končetinách) nosí do svého společenstva. Má bílkovinný charakter a je vůbec nejdůležitější složkou potravy včel. Je zcela nepostradatelný při vývoji včelího plodu, výživě mladých včel a jako složka mateří kašičky při výživě včelí královny. Bez kvalitního pylu včelí společenstvo degeneruje a umírá. Pyl včely ukládají v úlu do plástů nad plod a do speciálních plástů(včelích desek).

Nezaměňujte si však nikdy fermentovaný včelí chléb se včelím pylem - již samotný pyl se prodává a užívá jako neuvěřitelná super-potravina, včelí chléb má však několikanásobně vyšší biologickou dostupnost, je prakticky 100% absorbovatelný a obsahuje ve finále mnohonásobně více živin pro tělo. Včelí chléb je vlastně "alchymický" výtvor včel vyrobený zejména z cca 25% medu nebo nektaru, 70% pylu a z včelích slin, které mají společně s širokým spektrem přírodních probiotických bakterií a kvasinek vše potřebné pro nastartování základního aktu fermentace a kultivace. V úlu včely pevně balí pyl do malých buněk a míchají ho precizně s ostatními uvedenými složkami, nakonec buňku ještě zapečetí voskem a započne proces fermentace. Po několika týdnech pak dochází k velké čarovné transformaci a vzniká právě onen "včelí chléb".

Enzym se dá definovat jako "princip života v buňce" - Bez enzymů by byl život nemožný. Včelí chléb obsahuje každou živinu potřebnou k vytvoření živých buněk. Obsahuje tisíce (majoritních i minoritních) důležitých enzymů a koenzymů. To je mnohokrát více než má kterákoli jiná potravina na této zemi.  Enzymy v těle nejsou důležité jen pro nepřetržitou regeneraci krve, tkání, orgánů a kostí, ale také pro správné trávení a udržení všech životních pochodů. 

Včelí chléb je nejucelenější potravinou v přírodě. Obsahuje VŠECHNY vitaminy (především všechny vitaminy B-komplexu a vitamin C, které jsou rozpustné ve vodě, a proto by měly být užívány denně). Včelí pyl dále obsahuje vitaminy D, E, K a betakaroten (provitamin A), 22 aminokyselin, 27 minerálů (včetně množství vápníku a fosforu v ideálním poměru 1:1, hořčíku, zinku, mědi a železa), stopové prvky a jak už bylo řečeno, neuvěřitelnou hojnost enzymů. Obsahuje přes 90 známých živin.

Včelí chléb je také zdrojem ryze rostlinného vitaminu B12. Vitamin B12 je poměrně nesnadno dosažitelný, zvláště pro ortodoxní vegetariány, vegany a některé přísné makrobiotiky. Linol a kyseliny linolenové jsou esenciální mastné kyseliny, které lidské tělo není schopné samo vyrobit. Včelí pyl obsahuje tyto kyseliny i vitamin B12 v poměrně hojném množství.

„Včelí chléb" je pro roj životně důležitou potravinou, může se ho včelám odebrat nejvýše 30%, jinak by včelstvo příliš zesláblo. Tento včelí chléb je od zkušených Českých včelařů, kteří dobře vědí, co dělají a o roj se umí správně starat.

Výhody jsou dále citovány v Egyptských a Čínských domorodých textech.

Různé kmeny Indiánů používaly formy pylu jako přírodní "čáry a kouzla" vzhledem k chorobám.

Ruští vědci, kteří udělali společně s Rumunskými a Francouzskými vědci mnoho výzkumů včelích produktů potvrdili, že Včelí chléb obsahuje "vše, co je potřebné pro lidský organismus k přežití". Jedná se tak o dokonalou celistvou potravinu.

Dokonce i Španělští jezuité věděli o použití včelího chleba v období Inků, Májů a Aztéků - ti ho užívali jako prostředek k podpoře "všech úrovní těla."

Včelí chléb, je jedním z nejstarších potravinových doplňků na světě. Je jisté, že kdyby dietologové využili všech dosavadních výzkumů a možností a rozhodli se vytvořit dokonalý potravinový doplněk, vzniklo by něco velmi podobného včelímu chlebu. Ten však obsahuje, stejně jako mateřské mléko dokonce i v současné době stále mnoho nedefinovatelných substancí. Budoucnost snad o tomto zázraku časem odhalí i více...

! Včelí chléb dokonale harmonizuje s mou ideou, kterou velmi propaguji - tzv. "bohatou skromnost"(z co nejméně získat co nejvíce) ! -Je dokonalým příkladem toho, že v pár gramech super-potraviny můžeme tělu ruku v ruce se skromností dát více, než v kilu běžného jídla (nehledě na nároky trávení a opotřebení těla objemem prázdné stravy) !

Stejně tak, jako nedoporučuji z výživového hlediska např. nekultivované(nekysané/nefermentované) mléko nebo zrniny, bych nedoporučil pravidelně jíst ani samotný květový pyl - je běžně označován za super-potravinu z hlediska složení a prodáván k přímému užívání, málokdo ale už ví, že pro včely je hlavní potravinou až jejich včelí chléb, který si z pylu kultivují - samotný pyl vůbec nejedí! Možná to mnohé zaskočí, ale je to tak. Pokusím se Vám vysvětlit důvod proč...

Jsou dvě základní potraviny, které včely sbírají - nektar a pyl. S nektarem provedou enzymatickou aktivaci, částečné zkvašení a vytvoří med. S pylem lakto-kvašení, plástvový proces(viz výše), enzymatickou aktivaci a vytvoří tzv. "Včelí chléb" znám např. v Rusku a na Ukrajině také jako Perga. Jak jsem psal výše, lidé nejsou jediní, kdo záměrně fermentují jejich potraviny... :)) Pro včely je med jejich primární zdroj sacharidů a včelí chléb primární zdroj bílkovin a mikronutrientů. 

Jako zdroj bílkovin a mikronutrientů má pyl neuvěřitelný potenciál (největší na zemi), ale ve své normální, syrové podobě není pro včely dostatečně stravitelný a výživný. Dokud není řádně fermentován do Včelího chleba je pro včely nestravitelný. Je opravdu potřeba se od včel hluboce učit, protože i lidé postupně více a více přicházejí na to, že přirozenými procesy fermentace a enzymatickou aktivací dokážou z původně mnohdy problematických nebo nestravitelných potravin(surovin) vytvořit velmi výživná jídla (kefíry,klíčky,kaše apod.) Jedním z důvodů nestravitelnosti pylu je to, že jádro je zahaleno do vrstvy celulózy, kterou trávící systémy včel(ani lidí) nedokážou rozrušit a správně strávit. Další důvod se týká mnoha druhů pylu, které mají ochranný, poměrně nestravitelný povlak vosku. Jak jsme si dobře vědomi, příroda má svou vlastní obranu. :)

Podívejme se, jak některé z těchto jednotlivých pylových zrn ve skutečnosti vypadají(jako při velkém zoomu.) Např. to velké ve středu, je pyl z květu dýně - nepřipomíná Vám jeho obal ani trochu silnou obranu? :))) -pro přirozenou fermentaci však hračka k prolomení...

Včelí chléb má oproti pylu nejenže zvýšenou (nebo vůbec dostupnou) stravitelnost a kvalitu bílkovin (biologická dostupnost), ale je doslova natrávený do aminokyselin a ve vstřebatelnosti výživově nesrovnatelný se surovým pylem. (srovnání by bylo podobné jako porovnávat např. surové zrno ječmene ve slupce VS aktivní klíčený fermentovaný ječmen v podobě enzymatické kaše).

↑ Syrový květový pyl VS fermentující pyl v plástvích (včelí chléb - ambrosia/perga) ↓

Uvnitř včelího chleba se také vysoce zvyšují hodnoty (a dostupnost) mnoha původních vitamínů a mikronutrientů pylu a například Vitamin K je obsažen až v něm, v syrovém pylu nikoli(nedostupný). Koncentrace antioxidantů a hladiny enzymů jsou také ještě výrazně zvýšeny. A co víc, mnoho z účinných zásob živin, které jsou v rámci surového pylu jakoby "v hibernaci"(spí - jsou neaktivní) jsou nyní hojně k dispozici - to platí zejména pro minerální látky a stopové prvky, jako je např. zinek, hořčík a oxid křemičitý(tyto jsou často pevně vázány v celulózové části pylu). Díky procesu předtrávení, fermentace a přidání medu je včelí chléb nejsilněji a mega-výživná energetická potravina. Dokonce i kyselina mléčná v něm vytvořená probiotickými bakteriemi se v našem těle přemění na energii. Další, velmi důležitá výhoda včelího chleba je, že se samozřejmě výrazně prodlužuje životnost pylu. Čerstvý pyl má mimořádně krátkou životnost, rychle podléhá zkáze a pokud se velmi řádně a radikálně neskladuje například zmražením, pak zemře. Díky včelám a jejich tvrdé práci se však prodlužuje aktivní životnost(včelí chléb) až na několik let!

Včelí chléb je podle mého názoru nejkomplexnější 100% přírodní a celistvý enzy-multi-vita-minerál a zdroj makro i mikro živin, který může člověk zahrnout v tomto věku lidstva do svého jídelníčku. 

Ambrosia má povolená následující zdravotní tvrzení dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 432/2012 (ze dne 16. května 2012), které platí od 14.12 2012: Včelí pyl (Apis Pollenus) - antioxidant, normální činnost kardiovaskulárního systému - krevní lipidy, přirozená obranyschopnost - imunitní systém, chuť k jídlu, imunomodulace - enzymy a vitamíny

-Dr. G.J. Binding, britský vědec a světově uznávaný odborník na výživu, říká: „Pyl je nejjemnější, nejdokonalejší potravina a navíc gigantický zabíječ mikrobů, ve kterém bakterie prostě nemohou existovat. S tím souvisí i stručný souhrn některých poznatků Dr. Remy Chauvina a jeho společníků z Institutu chovu včel, Paříž: Antibiotikum, které bylo ze včelího pylu extrahováno, bylo zjištěno velmi účinným. Určité kultury, především tyfové typy mikrobů, byly výtažkem ze včelího pylu zabity téměř okamžitě. 

V prastarých hieroglifech je včela spojována s ankhem - symbolem života a uctívána jako posvátná.

Přesné nutriční hodnoty se bez analýz nedají u přírodního produktu tohoto typu stanovit a jsou proměnlivé dle přírodních vlivů a i kdyby se analýza udělala a produkt by nutriční data ukazoval, tak pokud nedělá analýzu na každou sklizeň, budou reálná nutriční data vždy odlišná a ta na obalu tedy budou špatně. Průměrně však Ambrosie obsahuje cca 20-30% bílkovin, 30%-50% sacharidů a 2-10% lipidů. Tyto makro-živiny jsou však natolik bio-dostupné, že několikrát převyšují množství, které by bylo potřeba pro stejnou výživu z jiné potraviny. Z tohoto důvodu se nedoporučuje jíst včelího chleba žádné větší množství najednou - v první řadě je to naprosto zbytečné, protože z mála dostane tělo dostatek a v druhé řadě je to doslova předávkování živinami. Větší množství zbytkového vosku v Ambrosii by také při neodplivnutí mohlo u vysokého přijmu naráz dráždit žaludek. Nejlepší je jíst Včelí chléb v malých dávkách (max. 5-10g) vícekrát za den.

BIO Včelí chléb je přírodní produkt včelího úlu bez aditiv.

Bio certifikováno rakouskou bioinspekční agenturou APITERRA (AT-BIO-401) • bez sladidel • neochucené • bez konzervantů • bez cukru • Bez želatiny • Bez kvasnic • Bez laktózy •

Minimální trvanlivost: dle data na krabičce produktu (zboku)

Složení: 100% bio Perga (včelí chléb)*

*Ekologické zemědělství EU AT-BIO-401

Země původu: Rakousko
Výrobce: Stabler - Steinrissergasse 3b, 8773 Kammern

Distributor v ČR: www.AdamRaw.cz Adam Raw, Metylovice 552, Metylovice 73949, IČ: 03452824

Upozornění: Není vhodné pro osoby alergické nebo citlivé na včelí produkty. Produkt neobsahuje  žádné člověkem přidané látky a je ve své 100% celistvé podobě a přírodní.

Užití: přidání do receptů (např. gladiátorská super-kaše viz video z Raw Workout kempu nebo Gravitation), přímá konzumace po čajových lžičkách (cca 5g) během dne, v před nebo po-tréninkové výživě, před spaním..

NIKDY AMBROSII NEZAPÍJEJTE. DOPORUČUJI NEPÍT ALESPOŇ 30 MIN. DO A 30 MIN. PO UŽITÍ. VČELÍ CHLÉB JE POTŘEBA ROZPUSTIT V ÚSTECH SE SLINAMI, POKUD CÍTÍTE, ŽE VÁM TAKTO NECHUTNÁ A MÁTE POTŘEBU HO ZAPÍT, PAK HO NEUŽÍVEJTE - VAŠE TĚLO HO NEPOTŘEBUJE.

Balení: 110g

 

 


Mohlo by Vás zajímat

Naive - Ambrosia (pokrm Bohů) -Litva, čerstvá, sklo 200g

Naive - Ambrosia (pokrm Bohů) -Litva, čerstvá, sklo 200g

Fermentovaný včelí chléb - nejdokonalejší a nejstarší potravinový doplněk na naší planetě. Od Naive z Litvy.

není skladem

699 Kč

BIO Zlaté mléko (Woldo Health) 300g

BIO Zlaté mléko (Woldo Health) 300g

Zlaté mléko aneb Haldi Ka Doodh.

skladem

549 Kč 499 Kč

Ambrosia (pokrm Bohů) -ČR čerstvá

Ambrosia (pokrm Bohů) -ČR čerstvá

Fermentovaný včelí chléb - nejdokonalejší a nejstarší potravinový doplněk na naší planetě.

skladem

397 Kč

Provozovatel webu, Adam Raw, se sídlem Metylovice 552, Metylovice, 73949, IČ: 03452824, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím