Unikátní Kefírem Fermentované Kolostrum

Velmi zajímavě zpracované bovinní kolostrum od PALEO POWDERS. Fermentované pravými kefírovými zrny do zcela unikátní podoby, jakou trh nikdy předtím neměl možnost vidět. Stejně jako jejich Kefir Whey je i toto velmi ojedinělý a specifický produkt.

Ještě další zlepšení přírodního mleziva nebylo považováno za možné, dokud nebyly přidány výhody kefíru fermentací mleziva s pravými kefírovými zrny. Širokospektrální mikroorganismy v kefírové kultuře fungují jako malé bioreaktory a vytvářejí mnoho různých sloučenin, včetně množství bioaktivních peptidů, které jsou často jedinečné pouze pro kefír. Tyto aktivní biopeptidy extrémně malé velikosti plní mnoho funkcí v celém lidském těle. Původní přínosy kolostra jsou zachovány a navíc zesíleny během fermentace, díky čemuž je fermentované kolostrum extra speciální nutriční látkou.

  • Baleno v tmavém hnědém skle
  • Odebíráno do max. 24 hodin po porodu
  • Fermentováno tibetskou houbou
  • Standardizované
  • Zpracované pasterizací, fermentací a rozprašováním (spray dried)
  • Díky fermentaci obsahuje 66krát méně laktózy (5,5 mg na kapsli)!
  • Kefírové fermentované kolostrum obsahuje 65x více nízkomolekulárních peptidů
  • Jde o dostupnější a levnější alternativu (ale nižší kvality a s vyšší denaturací kvůli sušení rozprašováním a neaktivním kulturám) k nejlepšímu pravému kefírovému kolostru od QuraDea -https://www.adamraw.cz/kefir-kolostrum-bio/

OBSAH: 120 tobolek po 500 mg prášku

Složení v 1 kapsli: Kefírem fermentované bovinní kolostrum 500 mg
vegetariánská kapsle (celulóza) 

Kolostrum je jedinečný elixír. Je to první mateřské mléko, které všichni savci - včetně lidí - dostávají ihned po narození. V průběhu vývoje matka příroda vybavila kolostrum velkým množstvím životně důležitých a ochranných látek. Tato nezávadnost umožňuje novorozencům vyvinout vlastní imunitní systém. Posiluje jejich obranné síly a podporuje dobrý start do života a zdravý růst od začátku.

Během evoluce matka příroda poskytovala kolostrem ohromné množství úžasných látek. U novorozenců tento zvláštní význam podporuje dobrý start do života a zdravý růst. Po kojeneckém období jako doplněk stravy dále poskytuje hovězí kolostrum cenné živiny, které vyživují a podporují mladé i staré. Sotva existuje jiný přírodní produkt, který nabízí tolik dokonale vyvážených a vysoce koncentrovaných živin jako kolostrum.

Kolostrum je jedním z nejbohatších potravinových zdrojů protilátek.
Kolostrum poskytuje nejzákladnější nutriční hodnotu a je kompletní zdroj potravy, který je tak výživný a komplexní, že můžeme skutečně mluvit o nutriční symfonii: všechny živiny spolupracují synergicky a vytvářejí společný celek. Kolostrum ale není jen jídlo. Je to také vysoce sofistikovaný celotělový signalizační systém, který interaguje s mnoha částmi těla, například s endokrinním a imunitním systémem. Bovinní kolostrum je velmi podobné lidskému kolostru a má mnoho stejných složek.

KEFÍREM-FERMENTOVANÉ KOLOSTRUM: QUIN-BIOTICKÝ DOPLNĚK
Kvalitní plnotučné evropské kolostrum s minimálně 20% imunoglobulinů se fermentuje celých 48 hodin. Kromě specifické startovací kultury se k dalšímu zlepšení procesu používají tradiční kefírová zrna z Rumunska.

Po dokončení fermentace je původní obsah kolostra přeměněn. Bylo vytvořeno více než 300 nových unikátních bioaktivních peptidů a byl vytvořen vlastně quin-biotický (5 složkový) doplněk. "Quin-biotic" je nový termín pro all-in-one prebiotický, probiotický, parabiotický, postbiotický a "PROBIOTA-CEUTICKÝ" doplněk stravy.

Uvědomte si, že toto není laboratorně vyrobená formulace jednotlivých izolovaných sloučenin. Kefírem-fermentované kolostrum je silné nejen kvůli nutričním sloučeninám obsaženým v kolostru nebo mikroorganismům nacházejícím se v kefíru. Je tak mocný právě proto, že se kultivuje a transformuje společně. Symbiotické a synergické interakce, ke kterým dochází během fermentační fáze, plně realizují úžasný potenciál komplexnosti a synergie v přírodních potravinách!

PREBIOTICKÉ, PROBIOTICKÉ, PARABIOTICKÉ, POSTBIOTICKÉ A „PROBIOTACEUTICKÉ“: ALL-IN-ONE
Prebiotika: Nízkomolekulární peptidy (<3000 Da), ale také rozmanitý výběr polysacharidů, jako je kefiran, jsou zodpovědné za různé prebiotické účinky.

Probiotické: Probiotické účinky mají následující intaktní a životaschopné mikroorganismy: Lactobacillus spp. (L. acidophilus, L. kefiranum, L. parakefir, L. helveticus, L. delbrueckii - bulgaricus, L. casei, Saccharomyces spp., Lactococcus lactis a C. lipityca). Tyto rozmanité kmeny pocházejí z originálních silných a velmi rozmanitých tradičních rumunských kefírových zrn, o kterých se říká, že obsahují velké množství CFU a desítky různých druhů bakterií a kvasinek.

Parabiotické: Parabiotické účinky jsou způsobeny inaktivovanými mikrobiálními buňkami probiotik. Jedná se o neporušené nebo naprasklé buňky, které obsahují buněčné složky. Tyto složky zahrnují vše od peptidoglykanů a teichoových kyselin až po povrchové proteiny a dokonce i surové buněčné extrakty se složitým chemickým složením.

Postbiotický: postbiotický účinek je způsoben mastnými kyselinami s krátkým řetězcem produkovanými mikroorganismy během fermentace mastných kyselin s delším řetězcem, stejně jako enzymy a biosurfaktanty.

PROBIOTACEUTICKÉ: faktory odvozené od probiotik, které například přispívají ke střevní homeostáze. Probioticky odvozenými funkčními faktory mohou být všechny druhy biomolekul a metabolitů, včetně peptidů, ale také deriváty indolu a dokonce i bakteriocidy, jako je reuterin, nisin a pediocin. Bylo prokázáno, že tyto faktory regulují reakce hostitele a jsou považovány za podpůrné.

DALŠÍ SYNERGIE
Kromě bioaktivních peptidů lze v kefírem fermentovaném kolostru nalézt stovky dalších biomolekul. Hlavními složkami jsou volné aminokyseliny, biologické kyseliny, vitamíny, probiotické mikroorganismy, imunoglobuliny, laktoferin, transfer faktory, růstové faktory, enzymy, cytokiny, PRP, antioxidanty, endorfiny, interleukiny, interferony, telomeráza, transferin, biotin, L-karnitin, melatonin, inzulín, lysozym, C3, C4 a orosomukoid, α-1-fetoprotein, α-1-antitrypsin, faktory aktivující makrofágy (MAF), xantinoxidáza a laktoperoxidáza.

PEPTIDY
Fascinující vlastnosti potravinářských peptidů jsou stále více uznávány. Mnoho z fyzikálně-chemických rolí přirozeně se vyskytujících peptidů s nízkou molekulovou hmotností je vykonáváno peptidovými sekvencemi, často kódovanými v mateřském proteinu. Bioaktivní peptidy jsou definovány jako peptidové sekvence aminokyselin, buď jako izolované struktury nebo v proteinu, o kterých je známo, že mají vliv na funkce a vitalitu lidského těla. Tato bioaktivita přesahuje známou nutriční hodnotu aminokyselin a bílkovin. Bioaktivní peptidy jsou skutečnými transportními molekulami a mohou regulovat důležité, specifické a prospěšné tělesné funkce na buněčné úrovni.

PALEO-PŘIJATELNÉ A SCHVÁLENÉ!
Fermentované potraviny a nápoje starého světa s největší pravděpodobností doprovázely a usnadňovaly přechod komunit lovců a sběračů na zemědělské komunity během neolitické revoluce, asi před 14 000 lety. V mnoha tradičních kulturách zůstaly od té doby stavebním kamenem lidské stravy.

Naše historie s mlékem představuje hádanku typu "co bylo první, slepice nebo vejce". Lidé nemohli nápoj strávit, dokud se u nich nevyvinuly mutace, které jim k tomu pomohly – ale ke změně DNA museli konzumovat mléko. "Vždy stojí otázka, co bylo první?: kulturní praxe nebo mutace," říká pan K., "ale není to otázka čeho. Existují důkazy, že jsme mléko požívali dříve, než jsme měli genetické nástroje k jeho správnému trávení.

Na základě nejstarších jeskynních maleb se zdá, že naši předkové měli s dobytkem symbiotický vztah mnohem delší dobu. Je velmi pravděpodobné, že sporadická konzumace mléčných výrobků, nebo dokonce mleziva, proto nebyla ničím neobvyklým. Mléčné výrobky sice nepatří do nejpřísnější verze paleo stravy, ale fermentované formy mléčných výrobků jsou přijímány a respektovány v méně přísných variantách, případně na základě osobní tolerance a preference. Takové výrobky totiž tvoří téměř vlastní skupinu potravin a výrazně se liší od nefermentovaných mléčných výrobků už minimem laktózy a transformovaným obsahem díky přirozenému kvasnému procesu.

ROZDÍL FERMENTOVANÝCH PRODUKTŮ
Fermentované mléčné výrobky se zásadně liší od nefermentovaných mléčných výrobků. Fermentací se z běžného mléka stane úplně jiný produkt. Mléčné cukry se štěpí a mléko se obohacuje a transformuje mnoha způsoby. Nežádoucí a potenciálně problematické složky mléčných výrobků se během procesu přeměňují a zůstávají v konečném produktu s malým množstvím nebo žádným negativním efektem. Relevantním a dobře známým příkladem je mléčný cukr laktóza. Fermentace zároveň zvyšuje komplexnost a nutriční hustotu, protože kefírové bakterie a kvasinky produkují další a další živiny. Výsledkem je dobře snášený, bohatší a zdravější produkt ve srovnání s nefermentovanými mléčnými výrobky. Jasná definice fermentace by mohla znít: „nutriční obohacení prostřednictvím příznivého mikrobiálního růstu a enzymatických přeměn složek potravy“.

NOVÝ KONCEPT
Kefír je považován za krále fermentovaných potravin nejen proto, že činí mléčné výrobky stravitelnějšími, ale také proto, že nabízí bezkonkurenční komplexnost složení a nutriční hustotu. Z těchto důvodů jsme v PALEO POWDERS převzali koncept kefíru a aplikovali jej na naše bovinní kolostrum: nejzákladnější formu potravy.

KRAVSKÉ kolostrum VS. jiné druhy (ovčí, kozí, atd..)

Všeobecně vůbec nedoporučuji mléčné výrobky a mléko, ale jen vlastní výsledné produkty fermentace dle tradičních surových receptů starého světa a našich předků. Ideálně pak častěji z kozího mléka, protože je svým složením bližší lidskému mateřskému mléku než jiné druhy a lepší stravitelnost jeho molekulárně menších makroživin hraje v objemu běžné stravy velikou roli - obzvláště pak u citlivých osob. V případě kolostra však hrají roli zcela jiné faktory, kvůli kterým upřednostňuji a doporučuji kravské kolostrum před všemi ostatními druhy.

V první řadě jsem vrcholový sportovec a velmi aktivní člověk a kravské kolostrum má zdaleka nejvyšší obsah růstových faktorů, hormonů a protilátek ze všech druhů - má tedy nejlepší potenciál pro budování, zesílení a regeneraci těla - zejm. svalové hmoty, šlach, kostí a kloubů. MAKROživiny jako jsou laktóza, typy kaseinu (A1 vs. A2), velikost tukových globulí apod. má smysl řešit pouze u většího objemu stravy (např. kozí vs. kravský jogurt nebo litr kozího vs. kravského kefíru), sušené kolostrum se však dávkuje (kvůli své vzácnosti a ceně) v řádech gramů a jeho hodnota spočívá v MIKROživinách, růstových faktorech, bio-identických hormonech, imunitních faktorech atd. - tedy unikátních kolostru vlastních látkách. Např. mléčné bílkoviny(z níž je kasein jen část) obsahuje toto kolostrum v 1g(4 kapsle) pouze 0,39g. Laktózy 0,06g a tuku 0,2g. To jsou zanedbatelná a stopová množství. Je tedy samozřejmě nesmysl u kolostra jakkoli řešit MAKROživiny pokud nejste vyloženě alergik anebo velmi citlivá osoba s intolerancemi. Pro takové osoby je však obecně nejlepší nepoužívat mléčné výrobky žádné.

Nejdůležitější je každopádně u kolostra jeho obsah hormonálních látek, imunoglobulinů(protilátek) a růstových faktorů, dle testů (viz. tabulka níže) můžeme vidět, že kravské kolostrum má spoustu progesteronu, pregnenolonu a dokonce i nějaký testosteron, což samozřejmě lépe vyhovuje sportovcům i sportovkyním, na druhou stranu např. kozí kolostrum je extrémně bohaté na ženské pohlavní hormony, což z něj dělá skvělou volbu třeba pro starší ženy a během menopauzy(když vlastní produkce estrogenů v těle pomalu vysychá) - naopak ale velmi NEvhodný doplněk pro všechny děti až do konce puberty, kvůli velkému množství estrogenů.

 Všichni savci mají stejné pohlavní hormony, lidé mají stejné pohlavní hormony jako delfíni nebo sloni!..Nebo jako krávy, kozy a ovce, od kterých se odebírá kolostrum. Nejsou druhově odlišné. Tyto bioaktivní látky můžeme absorbovat přímo přes sliznici v našich ústech a tenkém střevě. Hormonální analýza různých vzorků kolostra ukázala následující průměrný obsah:

Analýza hormonů v nanogramech na 1 gram mrazem sušeného prášku (3 druhy kolostra):

Hormony Kráva Koza Ovce
pregnenolon 31.73 12.63 5.07
progesteron 0,63  0,18 0,31
androstendion 1,86  0,15 n.b.
testosteron 0,07  n.b. n.b.
epi-testosteron 0,50  0,32 0,22
estrone 15,83 171,83 30,70
estradiol-17alfa 4,63  176,03 16.30
estradiol-17beta 5,53 8.50 2,80

Toto se týká jen celistvého kolostra, které nebylo odtučněno. Odtučněná kolostra mají obsah hormonů a dalších látek daleko nižší! Jakkoli modifikované nebo odtučněné kolostrum nemohu doporučit k užívání. Protože zejm. hormonální látky - jsou syntetizovány z cholesterolu (viz. graf níže) a jsou lipofilní(rozpustné v tucích); tzn. ulpívají v tukové membráně. Z výsledků analýzy v renomovaných Švýcarských laboratořích také jasně vyplívá, že kravské kolostrum obsahuje zdaleka nejvíce růstových faktorů, ze všech běžných druhů kolostra.

Kolostrum tedy obsahuje biologicky identické hormony, které nejsou v přírodě(světě savců) druhově odlišné. Hormon je starořecký termín, který lze přeložit jako „pohon“. Jedná se o vnitřní sekreční žlázové látky, které „aktivují“ orgány a metabolismus. Kolostrum obsahuje mnoho mužských a ženských pohlavních hormonů a obecně nejvhodnějším druhem pro nejširší skupinu (ne-alergických) lidí všech věkových kategorií (zejména pak sportovců, sportovkyň a aktivních lidí) je jednoznačně KRAVSKÉ kolostrum.

Většina z nás, středo-evropanů je na mléčné produkty specificky adaptovaná, což dokazuje i velká spotřeba(bohužel) pasterizovaných kravských produktů u nás. Genotypově nám v našich končinách (ČR/SR) také kravská produkce více sedí - toto dokládá celá historie a statistiky chovu skotu a mléčných zvířat u nás. Proto 90% Čechů a Slováků zcela přirozeně ohrne nad kozím nebo ovčím nos a když půjdou s instinktem, tak upřednostní raději kravskou produkci. Většině lidí v našich oblastech zkrátka nesedí jak pach tak chuť těchto mlék, což samo o sobě mnohé naznačuje. Naopak národům více historicky spojeným s chovem koz a ovcí a konzumací jejich produktů tyto specifické vlastnosti sedí. Pokud je tedy člověk citlivý na kravské mléčné, ještě to neznamená, že i kravské kolostrum ho bude iritovat. Množství běžně iritujících mléčných složek je totiž v denní dávce v každém případě stopové. S přímou alergií na kasein nebo laktózu však kolostrum neužívejte.

Více informací o složení a srovnání jiných druhů kolostra si doporučuji dohledat spíše v odborné literatuře než na internetu, zejména pak ne u samotných prodejců, kteří často opravdu nejsou objektivní (resp. řeší nesmysly jako MAKROživiny u produktu dávkujícího se v gramech namísto skutečně důležitých faktorů unikátního kolostra). Já napsal svůj pohled co nejvíce objektivně a pravdivě. Subjektivně mi kravské kolostrum však také sedí nejvíce. Pocitově bezkonkurenční druh na regeneraci, sílu a odolnost proti nemocem. Testoval jsem více než 10 druhů jak v práškové tak zakapslované formě.

Další informace ke srovnání druhů:

kravské kolostrum
je vhodné pro muže, ženy i mládež
je ideální při rekonvalescenci
nejlepší volba pro sportovce a regeneraci, svalovou hmotu
podporuje ženy po porodu (progesteron)
také vhodný pro psy, kočky a jiná domácí zvířata

Zvláštní vlastnosti kolostra krav:

obsahuje nejvíce progesteronu a dokonce i nějaký testosteron

kozí kolostrum
je nejlepší volbou pro starší ženy během menopauzy

Zvláštní vlastnosti kolostra koz:

obsahuje nejvíce estrogenů
je lehčeji stravitelné díky menším proteinům

ovčí kolostrum
je zvláště vhodné pro alergiky
je nejlepší volbou pro kojence a menší děti

Zvláštní vlastnosti kolostra ovcí:

mužské a ženské hormony jsou docela vyrovnané
menší proteiny jsou snadno stravitelné

Kolostrum - zdroj života pro lidi a zvířata

Kolostrum lze považovat za přírodní medicínu. Právní definice hovoří o sekreci zvířat, která je bohatá na protilátky a minerály. Je to však skutečná hojnost různých složek, které jsou svou hustotou a specifičností naprosto jedinečné. Nikde jinde nenajdeme tolik bioaktivních imunitních faktorů a imunologických látek v potravě.

Imunitní systémy savců a lidí jsou velmi podobné. Všechna kolostra tedy obsahují mnoho imunitních faktorů, které nejsou specifické jen pro určité druhy. Proto může být kolostrum přeneseno z jednoho druhu savce do jiného a také na člověka. Z tohoto důvodu mohou lidé těžit třeba z kolostra krav, ovcí, koz apod. skvělým způsobem.

Lidé objevili kolostrum brzy v historii. Před více než 10 000 lety začali naši předci chovat divoká zvířata. Zvýšil se výnos mléka u primitivního skotu a dnes dojnice dávají více mléka a mleziva než sami potřebují. Tele potřebuje 6 litrů kolostra do 12 hodin po narození. Zemědělec nám může zachránit zbylou část z prvních dvou dojení; v průměru zbývá navíc asi 5 litrů kolostra. U ovcí a koz zůstává 1 a 0,5 litru kolostra.

Kolostrum - přírodní lék
Krávy jsou nejčastějším zdrojem kolostra. Ovce a kozy však také dodávají bohaté první mléko, které je primárně alternativou pro alergiky a malé děti. Aby se zajistilo, že žádná z hodnotných složek nebude denaturována, je nezbytné kolostrum zpracovávat co nejjemněji. Kromě toho hraje čas jeho sběru důležitou roli pro kvalitu kolostra. Vysoce kvalitní kolostrum pochází z prvních max. dvanácti hodin po narození, kdy je obsah imunitních faktorů stále velmi vysoký. Poté jejich koncentrace rychle klesá.

Kolostrum - lék nebo jídlo?
Kolostrum je v Evropské unii považováno za jídlo živočišného původu. Podle stávajících potravinových zákonů je zakázáno uvádět možné ochranné nebo léčivé účinky mleziva. Mnoho lidí však důvěřuje tomuto přírodnímu doplňku stravy a svědčí o svých zkušenostech ve zprávách. Zainteresovaným lidem se doporučuje hledat studie kolostra samostatně na www.pubmed.gov. Mezi nimi jsou některé cenné papíry, které mají vysoký vědecký standard. Více níže..

Kolostrum nelze kopírovat
Kolostrum je 100% přírodní, celistvá, nativní a jedinečná látka, kterou nelze kopírovat. První mléko obsahuje minerály a rostlinné látky, které se zvířaty přeměňují na holistickou látku. Kořeny kolostra leží ve třech královstvích: v minerální, rostlinné a živočišné říši.

Krávy, kozy a ovce se tak stávají dárci jedinečného zdroje života, který může poskytnout účinky, jaké nejsou vlastní žádné jiné přírodní látce.

Zatímco minerály, vitamíny a aminokyseliny jsou součástí mnoha rostlinných i živočišných produktů, kolostrum obsahuje složky, které nikde jinde v přírodě nenajdeme. Díky různým imunitním faktorům, jako jsou růstové faktory, protilátky a hormony, je kolostrum neuvěřitelně bohatou a jedinečnou přírodní látkou.

Kolostrum jako přírodní doplněk stravy může být užitečné v preventivním smyslu pro lidi všech věkových skupin.

Obecně se kolostrum krav vyznačuje vysokým obsahem protilátek. Toto „kravské zlato“ není jen tak k dispozici na přání, a proto je opravdu velmi vzácné. Je vždy provázané s každým novým životem telat. Kolostrum je vzácný přírodní poklad!
Tele během těhotenství nepřijímá prakticky žádné imunoglobuliny. Vzniká bez aktivní imunitní ochrany. Úplný imunitní systém matky se všemi jejími imunitními faktory se až při prvním sání kolostra převede na tele. To zaručuje novorozenci optimální začátek života.

 Protože většina imunitních faktorů není druhově specifická, lze je také přenést na člověka. Velké proteiny, jako jsou protilátky, rozvíjejí svůj účinek v gastrointestinálním traktu, zatímco menší imunitní faktory, jako jsou hormony, mohou být absorbovány do krve.

Proč může farmář sbírat kolostrum pro produkci tohoto výrobku?

Výtěžek mléka dojnic se v průběhu desetiletí zvýšil - a také množství mleziva. Krávy našich dodavatelů dávají průměrný přebytek 5 litrů kolostra během prvních 12 hodin po narození. Ujišťujeme tedy, že nejprve vždy získá svůj podíl.

Nutriční hodnoty, složení a specifikace unikátního obsahu:

Kolostrum obsahuje neuvěřitelnou škálu různých složek s imunogenními účinky. Tato paleta imunitních schopností je jedinečná pro jakékoli jídlo.

Nejzajímavější jsou četné imunitní faktory. Jedná se o bioaktivní látky, které mohou přímo ovlivnit imunologické procesy: protilátky (= imunoglobuliny), růstové faktory, hormony a cytokiny. Kolostrum samozřejmě obsahuje také různé vitamíny, enzymy a minerály, jakož i všechny aminokyseliny. Tato dokonalá celistvost musí být zachována ve svém přirozeném surovém složení a kvalitě, protože celé kolostrum je mnohem více než součet jednotlivých látek. K tomuto tématu existuje zajímavá publikace od Aejin Lee a kol. - kterou si můžete dohledat na internetu. V následující části krátké seznámení s nejdůležitějšími imunitními faktory kolostra:

protilátky = imunoglobuliny
Imunoglobuliny jsou produkovány jako reakce imunitního systému na invazi patogenů. Protilátky interagují s bakteriemi, viry, alergeny atd. buď přímo, anebo "označením" pro jiné pomocné buňky IS savce. V kolostru se nachází pět tříd imunoglobulinů:

Protilátky IgG - tvoří největší část s cca. 80% celkových imunoglobulinů. Za co jsou odpovědné si musíte, stejně jako jejich hl. funkci u savců dohledat v odborné literatuře, nesmíme zde v popisu uvádět žádná zdravotní tvrzení.
IgA protilátky - jsou druhou nejvýznamnější a různě interagují se sliznicemi např. v nose, krku a střevech. Proto se doporučuje i rozpustit mlezivo v ústech 
IgM protilátky - interagují jako IgG s cizími mikroorganismy.
Protilátky IgD - známé v souvislosti s pomocnými B buňkami IS savců k produkci specifických látek.
IgE protilátky - jsou přítomny pouze v malém množství a známé ve vzathu k alergickým reakcím savce.

růstové faktory
Růstové faktory jsou poslové, kteří ovlivňují buněčný metabolismus přenosem informací z jedné buňky do druhé. Přímo ovlivňují dělení buněk a diferenciaci kmenových buněk a mohou také regulovat různé intracelulární procesy. Signály jsou obvykle přenášeny růstovými faktory vázajícími se na specifický receptor na buněčné membráně. Kolostrum obsahuje několik růstových faktorů:

 EGF = epiteliální nebo epidermální růstové faktory souvisí s oblastmi sliznice nebo pokožky.
TGF = skupina transformujících růstových faktorů má mnoho účinků na buněčné dělení a diferenciaci různých typů buněk téměř všech orgánů.
IGF-1 = inzulínový růstový faktor je strukturálně velmi podobný inzulínu. Zvyšuje rychlost absorpce mastných kyselin a zvyšuje syntézu proteinů. Téměř všechny buňky těla mají receptory pro IGF-1 a IGF-2.

bio-identické hormony (hl. informace a tabulka viz. výše)

Hormony patří k imunitním faktorům. Mají značný vliv na náš metabolismus obecně a zejména na náš celkový stav. Pokud byste se chtěli dozvědět více o hormonech, velmi doporučujeme dvě knihy Elisabeth Buchnerové. Další informace o bioidentických hormonech jsou k dispozici online na adrese: www.hormonselbsthilfe.de anebo jinde na internetu a v odborné literatuře.

  Laktoferin
Laktoferin (LF) je glykoprotein vázající železo, který se nachází v mnoha tělesných tekutinách a v bílých krvinkách. Biologické aktivity LF jsou četné, za co jsou odpovědné si musíte, stejně jako jejich hl. funkci u savců dohledat v odborné literatuře, nesmíme zde v popisu uvádět žádná zdravotní tvrzení.

další imunitní faktory
cytokiny - jsou proteiny, peptidy nebo glykoproteiny sekretované specifickými buňkami imunitního systému. Kolostrum obsahuje četné cytokiny s různými vlastnostmi: za co jsou odpovědné si musíte, stejně jako jejich hl. funkci u savců dohledat v odborné literatuře, nesmíme zde v popisu uvádět žádná zdravotní tvrzení. Působí společně s dalšími složkami mleziva, jako jsou protilátky, laktoferin atd.

polypeptidy bohaté na prolin (PRP) - se skládají z několika peptidů, které obsahují vysoký obsah aminokyseliny prolinu. PRP pochází z proteolýzy ß-kaseinu v kolostru. Za co jsou odpovědné si musíte, stejně jako jejich hl. funkci u savců dohledat v odborné literatuře, nesmíme zde v popisu uvádět žádná zdravotní tvrzení. PRP hraje mj. také anti-oxidační roli tím, že snižuje hladiny reaktivních druhů kyslíku (ROS). 

glykoproteiny - jsou aktivní složky, které přispívají k účinnosti imunitních faktorů jejich ochranou před enzymatickým rozkladem v kyselých žaludečních podmínkách. V zásadě obsahuje mlezivo kromě laktózy také mnoho cukrů. Rozpustné cukry mleziva brání vazbě bakterií a virů na střevní buňky.

Oligosacharidy - jsou cukrové sloučeniny s dlouhým řetězcem, které nejsou stravitelné. Kolostrum obsahuje galaktosyl-laktózu, která je považována za účinné prebiotikum. S bifidogenními vlastnostmi slouží jako výživa prospěšné střevní flóry tlustého střeva.

BEZPEČNOST

Při pohledu na množství bioaktivních látek a hl. hormonů a růstových faktorů, které kolostrum obsahuje, jsem si nejdříve položil otázku jeho skutečné bezpečnosti a důvodu, proč něco tak silného vůbec používat v dospělém věku? Hledal jsem jak v literatuře, tak na internetu a zdá se, že neexistují žádné doložené nepříznivé účinky v důsledku používání kolostra jako doplňku stravy. Posledních téměř 60 let výzkumu kolostra a stovky zveřejněných pozitivních studií opravdu dokládají ruku v ruce s legislativou pro doplňky stravy jeho bezpečnost. Přítomnost IGF v kolostru a hlášení zvýšení hladin IGF v séru po použití kolostra však v minulosti vyvolalo určité obavy o jeho bezpečnosti. Několik studií ukázalo, že existuje zvýšená hladina IGF-1 v oběhu pacientů s určitými typy malignit, včetně, rakoviny prostaty, rakoviny prsu, kolorektální rakoviny a akutní lymfoblastické leukémie. Skutečnost, že IGF-1 je látka podporující růst, vedla k chybnému závěru některých, že je původcem maligního onemocnění a podpory růstu nádorů. Nejnovější studie však ukázali, že nádorové buňky mají na svém povrchu špatně fungující nebo modifikované receptory pro IGF-1 a protože vazba IGF-1 k receptoru buněčného povrchu spouští mnoho funkcí ve všech buňkách, nevázaný, dostupný IGF-1 bude zálohován v oběhu. Proto jsou vyšší hladiny IGF-1 nalezené v oběhu pacientů s rakovinou projevem jejich nádoru a nikoli příčinným faktorem. Podobný projev poruchy receptoru a odpovídající změny hladiny IGF-1 v oběhu jsou pozorovány u diabetiků.(Reference: SCIENTIFIC AND MEDICAL RESEARCH RELATED TO BOVINE COLOSTRUM, ITS RELATIONSHIP AND USE IN THE TREATMENT OF DISEASE IN HUMANS, SELECTED PUBLISHED ABSTRACTS By: Anthony Kleinsmith, Ph.D.)

I z hlediska selského rozumu dává smysl, že příroda nevybaví přirozenou výživu všech savců látkami, způsobujícími jakákoli terminální onemocnění, naopak proti nim má poskytovat ochranu správným vývojem imunitního systému. Z vlastních studií lidského těla a stravování jsem za posledních 12 let došel k názoru, že nejpodstatnější příčinnou roli v terminálních chorobách pravděpodobně hraje oxidace a toxicita spojená s polynenasycenými mastnými kyselinami, fruktóza, inzulín, špatně trávené jídlo a stres. Více informací doporučuji hledat v odborné literatuře.

A proč tedy používat mlezivo v dospělém věku? Naše tělo se neustále obnovuje, tkáně rostou, regenerují. Buňky našeho těla, kostry i orgánů se neustále obměňují a staré jsou nahrazovány zcela novými. Ve skutečnosti např. každé 2-4 týdny máme novou kůži - což je největší orgán lidského těla, každých přibližně 7-10 let máme nové kosti, jejichž neustálá obnova se nazývá kostní remodelace. Například orgány, jako lidská játra a dokonce i srdce, u kterého se dříve předpokládalo, že patří mezi úzkou skupinu tkání, které se neobnovují (jako například většina mozkových buňek daných od narození nebo buněk očí) se přestavují každého cca půl roku(játra) a cca 20 let(srdce) což je impozantní. Věřím, že pro správnou obnovu a fungování i remodelaci těla je stejně tak jako např. pro svaly a šlachy sportovců potřeba náležitý materiál a podpora. A kolostrum, stejně jako další unikátní celistvé potraviny může v tomto vztahu hrát velmi pozitivní roli.

 Historie kolostra
Historie kolostra je stará jako lidstvo.
Lidé hodnotili kolostrum jako výjimečné jídlo po tisíce let. Starověké civilizace znaly a uctívaly kolostrum jako zvláštní dar přírody. Na obrázcích níže z minulých dob lze vidět působivý důkaz.

 

Ve starých kulturách měla kráva mytologický význam. Dnes chápeme, že to byl symbol Matky Země a její velké plodnosti:

Už v době kamenné lidé uctívali krávu
Ve starověkém Egyptě byla bohyně Hathor často zobrazována ve formě skotu
V germánské mytologii to byla posvátná kráva Audhumbla, která vytvořila svět z vemene se čtyřmi mléčnými proudy
Ve védské mytologii byly také krávy v centru celé kosmologie; pro Indy je kolostrum stále darem bohů

Tradiční poznání o zvláštnosti a užití kolostra bylo silně zachováno v severní Skandinávii. Tam je dodnes první mléko nedílnou součástí naturopatie. V našich regionech tato tradice přežila jen sporadicky ve venkovských oblastech, kde byla předána znalost pozitivního účinku kolostra na člověka. Někde je dodnes možné vyjímečně a sezónně po porodech vykoupit i čerstvé kolostrum ze dvora.

 V polovině minulého století to byla hl. vědecká studie o použití kolostra pro RA, díky níž se kolostrum opět stalo populárním. To vedlo k mnoha dalším výzkumným studiím, které byly zveřejněny a které lze nalézt na www.pubmed.org.

 Kolostrum ve sportu

- cenné růstové faktory a bio-identické hormony
-mnoho minerálů a vitamínů
-cenné imunitní faktory a protilátky
-zvyšuje metabolismus bílkovin
-podporuje regenerační fáze

Kolostrum ve sportu bylo vědecky zkoumáno po mnoho desetiletí. Jsou zkoumány účinky kolostra na vytrvalost, regenerační schopnost a imunitní stav sportovců. Americká národní lékařská knihovna vydala mnoho z těchto publikací v posledních letech.

Sport jako smysluplná volnočasová aktivita nepochybně přispívá k celkové kondici a může pozitivně ovlivnit zdravotní stav; imunostimulační účinek fyzické aktivity je měřitelný fakt. Ambiciózní amatérští a profesionální sportovci však někdy trpí oslabeným imunitním systémem. Známé následky jsou zvýšené riziko nachlazení, známek vyčerpání a související citlivost na zranění. To je důvod, proč se sportovci stále více obracejí na doplňky stravy, které, jak doufají, poskytnou pozitivní podporu.

V této souvislosti se kolostrum těší sportovní oblibě mezi sportovci (muži i ženami). Po tréninku nebo cvičení stačí do koktejlu přidat několik gramů kolostra - vyzkoušejte to!

Další informace k podrobnému složení kravského kolostra

Kolostrum je zdrojem mnoha přísad, které podporují bioaktivní vitalitu. Je předmětem intenzivního vědeckého výzkumu více než padesát let.

Rozmanitost všech složek je přirozeně vyvážená, aby podporovala novorozence v dokonalé synergii. 

DOPORUČENÍ A INSTRUKCE K DÁVKOVÁNÍ KOLOSTRA

Kolostrum by se pro nejlepší efekt v zásadě mělo užívat po delší dobu 3 - 6 měsíců. Toto období se ukázalo jako nejužitečnější a nejefektivnější.

1 kapsle 2x denně vždy nalačno před jídlem. DDD není stanovena dávkování je možné upravit dle potřeby.

Větší porce
Kolostrum lze samozřejmě také užívat ve vyšších dávkách. To je přesně to, co mnozí sportovci dělají v extrémní přípravě nebo soutěžním období, aby podpořili jejich regeneraci. Za tímto účelem může být dávka snadno zvýšena i na 10 - 20 kapslí za den = 5 - 10 gramů - na několik dní. Po tréninku např. přimíchejte do běžného šejku/koktejlu obsah 20ti otevřených kapslí kolostra a/nebo kapsle zapijte.

 Výhradní distribuce pro ČR/SR: www.AdamRaw.cz

 Česká etiketa produktu (registrováno jako doplněk stravy na České Potravinářské Inspekci od 11/2021):

Paleo Powders® formulují doplňky na bázi celistvých potravin - (r)evoluční a výživné produkty, které poskytují velké výhody všem, kteří se snaží prospívat a fungovat více v souladu s naší starou biologií. Stejně jako naši předci... Svět, ve kterém dnes žijeme, je úplně jiný než svět, ve kterém jsme se vyvinuli jako Homo sapiens. Potraviny, které jíme, a živiny, které potřebujeme, jsou možná jedním z nejjasnějších příkladů tohoto obrovského nesouladu mezi naším minulým prostředím a současnou realitou. V dnešní době většina z nás selhává v naplnění našich nutričních potřeb pro silná a funkční těla, která by mohla prosperovat a podporovat vitální život... Protože již nejíme „od nosu k ocasu“, nejíme divoké lokální rostliny nebo čerstvě sklizené a zralé sezónní ovoce a zeleninu, moderní lidé často nemají dostatek přírodních živin. Díky tomu jsme méně robustní, šťastní a zdraví! Víme to, cítíme to a vidíme to! Naštěstí s tím můžete něco udělat... Paleo Powders® se snaží praktickým a zručným způsobem přivést zpět to, co v moderní stravě chybí, takže můžete být tou nejlepší verzí sebe sama. Naše výrobky jsou založeny na přírodě a jsou kompatibilní s vaší rodovou biochemií a DNA. Poskytují vynikající základ, na kterém lze stavět zdraví a výkon... Vzhledem k tomu, že každý je "uvnitř" stejně odlišný jako zvenčí, „Paleo“ nevidíme dogmaticky, ale ponecháváme prostor pro nový vývoj, biochemickou individualitu, osobní názory a osobní tolerance. Výrobky Paleo Powders® jsou vyvíjeny tak, aby se hladce hodily do moderní doby, ale přinášeli výživu minulosti...


Mohlo by Vás zajímat

BIO Maca červená 300g

BIO Maca červená 300g

100% čistá želatinizovaná červená maca v prášku, z kořene rostliny v bio kvalitě.

skladem

549 Kč 449 Kč

BIO Mateří kašička (hnědé sklo) 50g/250g

BIO Mateří kašička (hnědé sklo) 50g/250g

Nejvzácnější produkt včelí alchymie v BIO kvalitě.

skladem

799 Kč

50g Mateří kašičky v medu (sklo - 250g)

50g Mateří kašičky v medu (sklo - 250g)

Nejvzácnější produkt včelí alchymie rozptýlen v blahodárném medu.

skladem

480 Kč

Provozovatel webu, Adam Raw, se sídlem Metylovice 552, Metylovice, 73949, IČ: 03452824, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím