Toto je skutečný DIVOKÝ fermentovaný včelí pyl aka ,,včelí chléb perga, Ambrosia - pokrm bohů.." z Národního parku Indických Himálají od divokých včel z dokonale panenské přírody. Jako vůbec první jsem ho oficiálně a legálně importoval do EU vč. všech certifikací jako schválený včelí produkt třetí země, určený k lidské spotřebě. Dodavatel získal jako jediný v Indii národní licenci pro regulovanou divokou sklizeň v chráněné části krajiny. Čerstvá komplexní superpotravina exotické včelí alchymie, nemající nikde žádné obdoby. Vč. nejlepší skladovací technologie na potraviny současnosti - fialového biofotonického skla MIRON!

Pravěká skalní malba „Muž z Bicorpu“ zobrazující sběr divokých včelích produktů (jeskyně Arana 8 000-15 000 BC) - fotografie a kresby. Je považován za dosud nejhezčí vyobrazení „divokého včelařství“ pravěku.

Věnuji se hlubšímu průzkumu výživy a nejlepších zdrojů živin již přes 15 let. Existují však jen 2 super-potraviny, které mě nepřestanou udivovat a které jsou asi zdaleka nejzajímavějšími nositeli výživy na světě. První je, ve vztahu k člověku samozřejmě lidské mateřské mléko, druhou je pak Ambrosie - včelí alchymický výtvor. Ve známé Řecké mytologii existuje legenda, že Olympští bohové popíjeli nektar, nápoj věčné krásy a zdraví (med a voda) a pojídali tzv. Ambrosii - pokrm Bohů (včelí "chléb"/plástev), uchovávající jim nesmrtelnost, sílu a věčné mládí). Pokud je něčím Ambrosie, pak je to fermentovaný včelí chléb. Je tak znám, používán a uctíván po celá tisíciletí kulturami, které byly navzdory starým věkům v mnoha věcech dále než dnešní člověk.

Řecká mytologie Olympských bohů pojídajících tzv. Ambrosii (božské jídlo nesmrtelnosti) je velmi pestrá 

Produkty včelí alchymie, využívané člověkem napříč věky jsou samozřejmě starší než jeho psaná historie, i ta však sahá až do let 2450-2100 př. n. l. kde byl např. med zmíněn v sumerských a babylonských klínopisných spisech, chetitském zákoníku, egyptských hieroglyfech a rigvédě. Daleko starší jeskynní malba zobrazená výše, označovaná jako „Muž z Bicorpu“ je však často označována jako vůbec první zaznamenaný důkaz starověké historie divokého včelařství. Předpokládá se, že ji namalovali epipaleolitičtí lidé před asi 8 000 lety (experti se však neshodují a někteří typují až 15 000 BC). Byl objeven v roce 1924 učitelem Jaime Garí i Pochem mezi dalšími vyobrazeními důležitých aspektů života našich předků, jako byl např. lov a obřadní tanec, ukazující jak kulturně významné vlastně včely byly již v té době. Studie ukázaly, že národy v oblasti Bicorp v té době byly typicky kočovnými lovci, sběrači, neschopnými pěstovat obiloviny, které v jiných kulturách té doby již tvořily základní sacharidy obecného jídelníčku člověka. To znamenalo, že ačkoli se nevěnovali včelařství jak ho známe dnes (protože ještě neexistovalo), tak divoce sklizené včelí produkty z přírodních hnízd pro ně byly důležitým zdrojem energie s velmi vysokou hustotou živin. To poskytuje logický dostatek důvodů, proč byl akt divokého sběru medu zvěčněn v prastarém jeskynním umění spolu s dalšími událostmi největšího významu v životech těchto raných lidí.

Divoká ambrosia je 100% přírodní plně celistvá potravina - produkt toho nejneuvěřitelnějšího království přírodních výrobků na světě - Včelího hnízda. Jde o čistý lokální květový pyl, který je speciálně přepracován včelami přímo v jejich hnízdě. Tak jako lidé si kvasí například kefír nebo připravují kvásek pro výrobu chleba apod., tak i včely nechávají účelně svůj pyl napospas přírodnímu fermentačnímu procesu, během něhož vznikají velice důležité substance bez vnějšího zásahu.

Pyl je produkt samčích pohlavních orgánů rostlin (prašníků), sloužící k opylení mateřských orgánů (příp. samičích rostlin). Pyl včely sbírají především na květech entomofilních (hmyzosnubných) rostlin, kde jej rouskují a za pomoci pylových košíčků (na končetinách) nosí do svého společenstva. Má bílkovinný charakter a je vůbec nejdůležitější složkou potravy včel. Je zcela nepostradatelný při vývoji včelího plodu, výživě mladých včel a jako složka mateří kašičky při výživě včelí královny. Bez kvalitního pylu včelí společenstvo degeneruje a umírá. Pyl včely ukládají ve svém hnízdě do speciálních plástů.

Nezaměňujte si však nikdy fermentovaný včelí chléb se včelím pylem - již samotný pyl se prodává a užívá jako neuvěřitelná super-potravina, včelí chléb má však několikanásobně vyšší biologickou dostupnost, je prakticky 100% absorbovatelný a obsahuje ve finále mnohonásobně více živin pro tělo. Včelí chléb je vlastně "alchymický" výtvor včel vyrobený zejména z cca 25% medu/nektaru květů, 70% pylu květů a ze včelích slin a specifických látek, které mají společně s širokým spektrem přírodních probiotických bakterií a kvasinek vše potřebné pro nastartování základního aktu fermentace a kultivace. V úlu včely pevně balí pyl do malých buněk a míchají ho precizně s ostatními uvedenými složkami, nakonec buňku ještě zapečetí voskem a započne proces fermentace. Po několika týdnech pak dochází k velké čarovné transformaci a vzniká právě onen "včelí chléb"- Ambrosia.

Kamenná malba sběračů divokých včelích produktů z období konce Neolitu (cca 5000 BC) - centrální Indie 

Dostal jsem se postupně od roku 2007 a našich nejkvalitnějších Českých zdrojů horské Ambrosie od včelařů až k exotickým divokým druhům včelstev (okolo 2014), které nemají žádného včelaře, ani jeho úl, ale žijí hluboko v přírodě mimo civilizaci ve svých přírodních hnízdech a svým vlastním divokým životem. Bio nebo Organic je v tomto případě tedy až nemístné, jelikož žádné lidské "bio certifikace" se nemohou čistotou suroviny vyrovnat panenské divočině. Žádné chemické ošetřování včel léčivy včelařů zde samozřejmě neexistuje stejně tak jako včelař sám. Přežívají jen ta nejsilnější a/nebo patogenem nenapadená divoká včelstva. Stejně tak např. znečištění od zemědělské produkce, dopravy a průmyslu v dosahu těchto zdrojových divokých včel z národního parku v Indii zkrátka NEEXISTUJE.

Na druhou stranu domestikované včely, o které se starají včelaři jedí často cukr místo vlastního medu, jsou běžně léčeny umělými látkami, trpí zvýšeným stresem, parazity a nemocemi, létají v oblastech zasažených zemědělskou produkcí (tedy okolo polí a flóry postříkaných pesticidy aj. chemií) a/nebo na šlechtěné a jinak hybridní rostliny (vč. GMO) a to vše včelám do jisté míry nabourává prospěšné bakterie a mikrobiologii jak v úle tak jejich produktech. Divoké včely, jež hnízdí vysoko na vzrostlých stromech a skalních útesech nedotčené krajiny Národního parku v Indii však žádné z těchto narušujících faktorů neznají a jsou tak velmi silné a zdravé - jejich produkty nesmírně potentní a o to výživnější mj. zejména bakteriálně (silné probiotické a prebiotické složení). Jejich exotická včelí alchymie je tak nejen zdrojem specifických fytochemikálií a látek unikátní lokální flóry, ale zejména ničím nenarušenou náloží přátelských bakterií a antioxidantů.

Prales divočiny Indického národního parku, odkud pochází tento včelí chléb.

Tzv. lovci divokého medu (aka "wild honey hunters" - asi nejnebezpečnější a nejvzácnější povolání na světě) - mezi ty přirozené se v přírodě samozřejmě řadí třeba medvědi, kteří jsou velmi známí tím, že v divočině vyhledávají včelí hnízda, ničí je a živí se jejich obsahem.

Nejtěžší a nejrizikovější práce světa, kterou zvládá doslova jen hrstka lidí v každé oblasti.

Existují však také lidští lovci a jejich schopnosti jsou vskutku legendární. Učí se dodnes stále svému umění z generace na generaci a provádí svou aktivitu navzdory době stejnými způsoby již tisíce let.

Další jeskynní malba divokých včelích hnízd v centrální Indii z několika tisíců let př. n. l.

Divoké včelí produkty jsou extrémně cenné. Jejich sběr je neuvěřitelně náročný - je třeba v divočině vyhledat silná hnízda a precizním postupem z nich odebrat co je třeba. Většinou se odebírá med (Asie), který má ve své divoké a surové podobě velmi vysokou cenu (na některých místech až 250 euro za 1kg) a v některých zemích díky tamní flóře také velice zajímavé variace účinků (např. silně halucinogenní u tzv. šíleného medu z Nepálu či jinak psychedelické u různých speciálních Ruských medů apod.)

Exotické byliny Indického národního parku - zdroje této divoké Ambrosie

Zde se budeme však věnovat přímo této divoké Ambrosii od druhu včel Apis Dorsata z Asie neboli tzv. "Giant Honey Bees". Apis Dorsata nebyla nikdy domestikována, je větší než Evropské včely a jedná se o divoký defenzivní druh. V případě tohoto konkrétního včelího produktu jde o divoké Apis Dorsata z národního parku v podhimálajské oblasti Indie Arunacha Pradesh.

Apis Dorsata
 

Indické divoké včely sbírající pyl a nektar na exotických bylinách Národního parku
 
Apis Dorsata na rostlině Tribulus Terrestris

Apis Dorsata staví svá hnízda velmi vysoko na odlehlých a pro včelstvo bezpečných místech v dostatečné výšce a s co nejlepším přístupem přímého slunečního záření. Nejčastěji na vysokých útesech a skalních stěnách nebo na vysokých stromech. Hnízda těchto divokých včel mají tvar velikého půl-kruhu.

Divoká hnízda Apis Dorsata na vysokých stromech v Národním parku Indie

Divoká hnízda Apis Dorsata na skalách v Národním parku Indie

Sběrem divokého včelího chleba těchto včel se zabývají speciální tradiční lovci-sběrači divokých včelích produktů. Jedná se o nejvyšší a nejvzácnější kvalitu divoké Ambrosie (z panenských Himálajských oblastí Národního parku), kterou jsem zatím pro naše zákazníky, sebe i svou rodinu a další náročné klienty v EU dokázal na světě najít. Jsem si plně vědom toho, že cenově i eticky je dostupná jen pro pár lidí. Její velmi omezené a cenné množství i zdroj přirozeně dost kolísá, proto je jisté, že občas nebude skladem a/nebo se může měnit cena dle dostupnosti zdrojů na Východě.

Sběr Ambrosie i medu od Apis Dorsata je kvůli umístění hnízd naprosto nepředstavitelně nebezpečná a náročná práce. Na ilustračních obrázcích můžeme vidět Lovce divokých včelích produktů při práci jak na útesech tak obřích stromech - pro alespoň částečnou představu.

Před Lovem se navíc provádí tradiční rituály, modlení a složitá příprava. Umění sběru a lovu se učí z generace na generaci a obsahuje spoustu zkoušek a tréninku potencionálních lovců a členů kmene tzv. "Wild Honey Hunters".

Rituální konzumace celých pláství se včelím chlebem a medem

I v dnešní době se na útesech stále používají jen tradiční postupy s lanovými žebříky a bambusovými tyčemi a/nebo šplhací dovednosti v kombinaci s vykuřováním na velmi vzrostlých stromech osetých obřími hnízdy Apis Dorsata.

Být lovcem divokých včelých produktů na Východě, znamená vykonávat jednu z nejnáročnějších a nejnebezpečnějších profesí vůbec. I proto je cena pravých divokých včelích produktů nesmírně vysoká a každým rokem roste.
Při divoké sklizni jak medu tak Ambrosie a vosku/celých pláství postupují licencovaní sběrači uvědoměle a odebírají jen taková množství celých hnízd aby roj nemusel zaniknout. Ačkoli bývají na obrázcích z lovů často vyobrazeny obrovské kusy pláství, sběr je silně regulován schvalovací autoritou a kontrolním orgánem a tato tradiční praktika se realizuje ruku v ruce s udržitelností i nečekanou etikou. Určité množství usmrcených včel je však součástí lovu. Naopak nelicencované skupiny pytláckých sběračů jsou známé svou bezohledností.
 
Kompletně ruční práce od začátku lovu až do konce třídění pláství
 
Neobvyklý pohled na lovce divokých včelích produktů pracujícího za ranného dne. Plásty se obvykle sklízejí později anebo v noci, přičemž se pomocí ohně - kouře zahání obří včely Apis dorsata.
 
Prehistorická jeskynní malba velkého divokého včelího hnízda, nalezená dokonce v Jižní Africe.
 
Na úpatí pohoří Pyrenejského systému na severovýchodě Španělska archeologové objevili tuto další 7500 let starou jeskynní malbu zobrazující pravěké lidi sbírající včelí produkci. Výjimečně detailní snímek ukazuje postavu, která šplhá po provazovém žebříku, aby se dostala ke kolonii včel. Je považován za nejlépe zachovalý obraz svého druhu a spolu s dalším skalním uměním nalezeným na místě, známým jako Barranco Gómez, poskytuje obraz lidí té doby a místa.
 
VÝŽIVOVÁ HODNOTA A SLOŽENÍ FERMENTOVANÉHO VČELÍHO PYLU - AMBROSIE

Včelí chléb, je jedním z nejstarších "potravinových doplňků" na světě. Je jisté, že kdyby dietologové využili všech dosavadních výzkumů a možností a rozhodli se vytvořit dokonalý potravinový doplněk, vzniklo by něco velmi podobného včelímu chlebu. Ten však obsahuje, stejně jako mateřské mléko dokonce i v současné době stále mnoho nedefinovatelných substancí. Budoucnost snad o tomto zázraku časem odhalí ještě více...

Enzym se dá definovat jako "princip života v buňce" - Bez enzymů by byl život nemožný. Včelí pyly obsahují každou živinu potřebnou k vytvoření živých buněk. Obsahují tisíce druhů (majoritních i minoritních) důležitých enzymů a koenzymů! To je mnohokrát více než má kterákoli jiná potravina na této zemi. Enzymy v těle nejsou důležité jen pro nepřetržitou regeneraci krve, tkání, orgánů a kostí, ale také pro správné trávení a udržení všech životních pochodů a homeostáze.

Včelí chléb je nejucelenější potravinou v přírodě. Obsahuje VŠECHNY vitamíny (především všechny vitamíny B-komplexu a vitamín C, které jsou rozpustné ve vodě, a proto by měly být užívány denně). Včelí pyl dále obsahuje vitaminy D, E, K a betakaroten (provitamin A), 22 aminokyselin, 27 minerálů (včetně množství vápníku a fosforu v ideálním poměru 1:1, hořčíku, zinku, mědi a železa), stopové prvky a jak už bylo řečeno, neuvěřitelnou hojnost enzymů. Obsahuje přes 90 známých živin vč. všech esenciálních.

Včelí chléb je také zdrojem ryze rostlinného vitaminu B12 (jde o bakteriální látku, takže "veganská" nikdy není avšak ze všech běžných přírodních celistvých zdrojů B12 je Ambrosia, tedy včelami fermentovaný KVĚTOVÝ PYL nejpřípustnější zdroj pro mnohé alternativní diety). Vitamin B12 je poměrně nesnadno dosažitelný, zvláště pro ortodoxní vegetariány, vegany a některé přísné makrobiotiky. Linol a kyseliny linolenové jsou esenciální mastné kyseliny, které lidské tělo není schopné samo vyrobit. Včelí pyl obsahuje tyto kyseliny i vitamin B12 v poměrně hojném množství. „Včelí chléb" je pro roj životně důležitou potravinou právě kvůli své nesmírné výživové hustotě.

Četné výživové výhody jsou dále citovány v Egyptských a Čínských domorodých textech.

Různé kmeny Indiánů používaly formy pylu jako přírodní "čáry a kouzla" šamanů k ozdravování (zkrátka výživný elixír).

Ruští vědci, kteří udělali společně s Rumunskými a Francouzskými vědci mnoho výzkumů včelích produktů potvrdili, že Včelí chléb obsahuje "vše, co je potřebné pro lidský organismus k přežití". Jedná se tak o dokonalou celistvou potravinu. Ruská studie, jež dotazovala přes 100 ruských stoletých (centenariánů) v kavkazské oblasti výživu, věk a povolání zjistila, že většina z nich pracovala jako včelaři a téměř všichni pravidelně konzumovali med a pergu.

 Staří Vikingové sebou na dlouhé cesty a do bitev vozili plástve medu a včelího chleba.

Dokonce i Španělští jezuité věděli o použití včelího chleba v období Inků, Májů a Aztéků - ti ho užívali jako prostředek k podpoře "všech úrovní těla." Nejvíce pravěkých jeskynních maleb sběru divokých včelích produktů bylo nalezeno právě ve Španělsku. Mnoho dalších pak v Indii i Africe.

* Podle Informací -*Americké Apitherapy Society*- je včelí chléb/pyl používán téměř každým Olympijským atletem současnosti. *

! Včelí chléb dokonale harmonizuje s mou ideou, kterou velmi propaguji - tzv. "bohatou skromnost"(z co nejméně získat co nejvíce) ! -Je dokonalým příkladem toho, že v pár gramech super-potraviny můžeme tělu ruku v ruce se skromností dát více, než v kilu běžného "jídla" (nehledě na nároky trávení a opotřebení těla objemem prázdné stravy) !

Stejně tak, jako nedoporučuji z výživového hlediska např. nekultivované (nekysané/nefermentované) mléko nebo zrniny, bych nedoporučil pravidelně jíst ani samotný květový pyl - je běžně označován za super-potravinu z hlediska složení a prodáván k přímému užívání, málokdo ale už ví, že pro včely je hlavní potravinou až jejich včelí chléb, který si z pylu kultivují - samotný pyl vůbec nejedí! Možná to mnohé zaskočí, ale je to tak. Pokusím se Vám vysvětlit důvod proč..

Jsou dvě základní potraviny, které včely sbírají - nektar a pyl. S nektarem provedou enzymatickou aktivaci, částečné zkvašení a vytvoří med. S pylem lakto-kvašení, plástvový proces (viz výše), enzymatickou aktivaci a vytvoří tzv. "Včelí chléb" znám např. v Rusku a na Ukrajině právě jako Perga. Jak jsem psal výše, lidé nejsou jediní, kdo záměrně fermentují svoje potraviny... :) Pro včely je med jejich primární zdroj sacharidů a včelí chléb primární zdroj bílkovin a mikronutrientů. 

Jako zdroj bílkovin a mikronutrientů má pyl neuvěřitelný potenciál (největší na zemi), ale ve své normální, syrové podobě není pro včely dostatečně stravitelný a výživný. Dokud není řádně fermentován do Včelího chleba je pro včely nestravitelný. Je opravdu potřeba se od včel hluboce učit, protože i lidé postupně více a více přicházejí na to, že přirozenými procesy fermentace a enzymatickou aktivací dokážou z původně mnohdy problematických nebo nestravitelných potravin(surovin) vytvořit velmi výživná jídla (kefíry,klíčky,kaše apod.) Jedním z důvodů nestravitelnosti pylu je to, že jádro je zahaleno do vrstvy celulózy, kterou trávící systémy včel(ani lidí) nedokážou rozrušit a správně strávit. Další důvod se týká mnoha druhů pylu, které mají ochranný, poměrně nestravitelný povlak vosku. Jak jsme si dobře vědomi, příroda má svou vlastní obranu. :)

Podívejme se, jak některé z těchto jednotlivých pylových zrn ve skutečnosti vypadají (jako při velkém zoomu.) Např. to velké ve středu, je pyl z květu dýně - nepřipomíná Vám jeho obal ani trochu silnou obranu? :))) -pro přirozenou fermentaci však hračka k prolomení...

Včelí chléb má oproti pylu nejenže zvýšenou (nebo vůbec dostupnou) stravitelnost a kvalitu bílkovin (biologická dostupnost), ale je doslova natrávený do aminokyselin a ve vstřebatelnosti výživově nesrovnatelný se surovým pylem. (srovnání by bylo podobné jako porovnávat např. surové zrno ječmene ve slupce VS aktivní klíčený fermentovaný ječmen v podobě enzymatické kaše).

Uvnitř včelího chleba se také vysoce zvyšují hodnoty (a dostupnost) mnoha původních vitamínů a mikronutrientů pylu a například Vitamin K je obsažen až v něm, v syrovém pylu nikoli(nedostupný). Koncentrace antioxidantů a hladiny enzymů jsou také ještě výrazně zvýšeny. A co víc, mnoho z účinných zásob živin, které jsou v rámci surového pylu jakoby "v hibernaci" (spí - jsou neaktivní) jsou nyní hojně k dispozici - to platí zejména pro minerální látky a stopové prvky, jako je např. zinek, hořčík a oxid křemičitý(tyto jsou často pevně vázány v celulózové části pylu). Díky procesu předtrávení, fermentace a přidání medu je včelí chléb nejsilněji a mega-výživná energetická potravina. Dokonce i kyselina mléčná v něm vytvořená probiotickými bakteriemi se v našem těle přemění na energii. Další, velmi důležitá výhoda včelího chleba je, že se samozřejmě výrazně prodlužuje životnost pylu. Čerstvý pyl má mimořádně krátkou životnost, rychle podléhá zkáze a pokud se velmi řádně a radikálně neskladuje například zmražením, pak zemře. Díky včelám a jejich tvrdé práci se však prodlužuje aktivní životnost (včelí chléb) až na několik let!

Včelí chléb je podle mého názoru nejkomplexnější 100% přírodní a celistvý enzy-multi-vita-minerál a zdroj makro i mikro živin, který může člověk zahrnout v tomto věku lidstva do svého jídelníčku. 

Ambrosia má povolená následující zdravotní tvrzení dle NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 432/2012 (ze dne 16. května 2012), které platí od 14.12 2012: Včelí pyl (Apis Pollenus) - antioxidant, normální činnost kardiovaskulárního systému - krevní lipidy, přirozená obranyschopnost - imunitní systém, chuť k jídlu, imunomodulace - enzymy a vitamíny

-Dr. G.J. Binding, britský vědec a světově uznávaný odborník na výživu, říká: „Pyl je nejjemnější, nejdokonalejší potravina a navíc gigantický zabíječ mikrobů, ve kterém bakterie prostě nemohou existovat. S tím souvisí i stručný souhrn některých poznatků Dr. Remy Chauvina a jeho společníků z Institutu chovu včel, Paříž: Antibiotikum, které bylo ze včelího pylu extrahováno, bylo zjištěno velmi účinným. Určité kultury, především tyfové typy mikrobů, byly výtažkem ze včelího pylu zabity téměř okamžitě. 

Přesné nutriční hodnoty se bez analýz nedají u přírodního produktu tohoto typu stanovit a jsou proměnlivé dle přírodních vlivů. Průměrně však Ambrosie obsahuje cca 20-30% bílkovin, 30% sacharidů a 2% lipidů. Tyto makro-živiny jsou však natolik bio-dostupné, že několikrát převyšují množství, které by bylo potřeba pro stejnou výživu z jiné potraviny. Z tohoto důvodu se nedoporučuje jíst včelího chleba žádné větší množství najednou - v první řadě je to naprosto zbytečné, protože z mála dostane tělo dostatek a v druhé řadě je to doslova předávkování živinami. Větší množství zbytkového vosku v Ambrosii by také při neodplivnutí mohlo u vysokého přijmu naráz dráždit žaludek (pozor, Apiterapie se v tomto zcela neshoduje, někteří znalci tvrdí, že konzumace vosku je naopak velmi vhodná a působí prebioticky). Nejlepší je jíst Ambrosii v malých dávkách vícekrát za den.

Doporučuji všem zejména naši nejkvalitnější českou Ambrosii, kterou máme zde na webu a já ji osobně používám přes 15 let v kuse. Obecně je také k dispozici v dostupnějším větším množství než tato divoká Himálajská (kvůli vysoké ceně a náročné divoké sklizni). Všechny druhy Ambrosie co jsou zde na webu, sám používám a splňují požadavky nejvyšší možné kvality, kterou jsem dlouho hledal a nesmírně si jí vážím. 

Nikdy nepřestanu Včely obdivovat a vzdávat jim respekt a hold za to, jaké jsou a jak neuvěřitelné super-potraviny a produkty "přírodní lékárny" bez vedlejších účinků dokážou vyrobit a je mi až líto, že člověk - bytost tak neomezených možností vytváří na druhé straně často a masově prázdný odpad, tvářící se jako jídlo a odpornou chemii tvářící se jako léčivo. 

Ambrosie je opravdu pokrm Bohů - jedná se podle mě o nejdokonalejší fermentovanou potravinu na naší planetě a jsem vděčný, že se mi podařilo nalézt její různé top zdroje včetně tohoto divokého. Pokud chcete být něco víc než jen popelnice na prázdné a nezdravé jídlo (smetí) smrtelníků, doporučuji zařadit do jídelníčku Ambrosii před čímkoli jiným. Dále nejíst, co vyrobil běžný člověk pro konvenční použití (protože to prostě neumí) a sahat vždy po tom, co nabízí původní příroda, ale zároveň není pro tělo nebezpečné ve své celistvé podobě (reprodukční systémy rostlin/antinutrienty, přemíra i přirozených cukrů, bílkovin, apod.). Včely tu byly dříve než my a jsou těmi nejušlechtilejšími alchymisty, které známe, nezapomínejte na to prosím.

Na závěr všem doporučuji hledat další informace k této unikátní hmotě v dalších zdrojích, na internetu a v literatuře. EU legislativa totiž bohužel nedovoluje naplno zveřejňovat zdravotní informace k přírodním produktům jako je Ambrosia. Elity a korporace vždy chtěli a budou chtít prodávat raději chemii a léky. Přírodní léčiva, bylinky a poklady jako Ambrosia se cenzurují a omezují čím dál více.

Užití: přidání do receptů (např. gladiátorská super-kaše viz video z Raw Workout kempu nebo Gravitation), přímá konzumace po kouscích až čajových lžičkách (cca 5g) během dne, v před nebo po-tréninkové výživě, před spaním..

NIKDY AMBROSII NEZAPÍJEJTE. DOPORUČUJI NEPÍT ALESPOŇ 30 MIN. DO A 30 MIN. PO UŽITÍ. VČELÍ CHLÉB JE POTŘEBA ROZPUSTIT V ÚSTECH SE SLINAMI, POKUD CÍTÍTE, ŽE VÁM TAKTO NECHUTNÁ A MÁTE POTŘEBU HO ZAPÍT, PAK HO NEUŽÍVEJTE - VAŠE TĚLO HO NEPOTŘEBUJE.

"Tisíce věků odešlo do neznáma. Mnohé bouře přehnaly se světy všemi, ale včely - vzor síly, kázně a práce - přetrvaly." Můj respekt a úcta Včelám navždy... 

Včely v egyptských hieroglyfech

DIVOKÝ PLÁSTOVÝ PYL PERGA (BEE POLLEN) - VČELÍ PRODUKT

Přírodní včelí produkt, veterinární zboží. Schváleno a prověřeno pohraniční veterinární službou ČR. Se zdravotní certifikací pro lidskou spotřebu a kompletní analýzou na patogeny, těžké kovy, mikrobiologii a plísně.

Země původu: Indie
Lokace sběru: Národní park Indie a lesy na úpatí Indických Himálají 

Doporučené dávkování: není stanoveno, apiterapie běžně doporučuje rozsah od 1 granulky tohoto včelího pylu perga až po několik čajových lžiček - dle individuální potřeby a tolerance. Vždy se začíná malou dávkou 1 či pár kousků pergy a postupně se zvyšuje dle individuální potřeby na výživu a citlivosti. 

SLOŽENÍ: Divoká perga neboli "včelí chléb" divoký je 100% přírodní včelí fermentovaná výživa z pláství včelího hnízda, složená z květového pylu, medu a specifických látek přidaných přímo včelami)*. 
*z divoké přírody z divokých včelích hnízd (nikoli od včelaře z úlu) 

!! UPOZORNĚNÍ: Není vhodné pro osoby citlivé na včelí produkty. Zvýšené opatrnosti v konzumaci je třeba u všech pylových alergiků a na med citlivých osob. Včelí pyl neobsahuje přidané konzervanty, chemii ani jiné umělé látky a je ve své 100% celistvé podobě a přírodní. 

Skladuje se v suchu a chladu (pro delší trvanlivost v lednici). Uchovávejte v tomto speciálním přidaném biofotonickém obalu Miron. Unikátní vlastností tohoto fialového skla totiž je, že blokuje průchod viditelného spektra slunečního záření od modré po červenou (450-720nm), přitom však umožňuje průchod ultrafialových a fialových (380-420nm) i infračervených frekvencí (720-1050nm). Díky této unikátní kombinaci jsou tak citlivé látky uskladněné ve fialovém skle vysoce chráněné před procesem rozkladu vlivem viditelného spektra světla a zároveň je umožněna jejich stimulace a dodávání bioenergie díky měkké části ultrafialového záření (UVA) a IR frekvencím (prostupující infračervené světlo dodává energii, zatímco fialové a ultrafialové frekvence stimulují účinné látky). Látky uskladněné v tomto obalu si tak nejlépe zachovávají svou maximální kvalitu i účinnost po dlouhou dobu.

Obsah: 50, 100g, 250g nebo 500g (dle varianty produktu) - vždy ve fialové skleněné nádobě

Měsíc a rok zpracování: 09.2023

Expirace: 11.2025

LOT #: R2 / BB3, FSSAI No. : 12221026000252

Dovozce a distribuce v ČR/SK: První a jediný hospodářský podnik v EU speciálně autorizovaný pro Indický včelí pyl - www.adamraw.cz Adam Raw, Metylovice 552, 73949, IČ: 03452824

Nejlepší skladovací technologie pro organickou hmotu současnosti - fialové sklo

Velkou tmavě fialovou speciální sklenici, kterou s touto divokou ambrosií zdarma získáte, někteří obchodníci prodávají prázdnou samostatně za až 1000kč! Je velmi hodnotná, rozhodně ji proto nevyhazujte a ponechejte si ji na další skladování i jakýchkoli jiných potravin běžně užívaných v domácnosti (např. rýže, čokoláda, koření, proteiny, jiné včelí produkty apod.)!!

Přirozená bariéra - speciální fialové sklo také působí jako přirozená bariéra pro energii uloženou v samotném produktu a udržuje ji uvnitř. Tím se prodlouží přirozená kvalita produktu. Ve vědeckých testech má fialové sklo MIRON ve srovnání s jinými skleněnými, plastovými nebo hliníkovými obaly až čtyřikrát lepší skladovací kvalitu. Čtyřikrát! A to bez použití konzervantů a aditiv. Delší životnost a možnost opětovného použití a recyklace činí ze skla MIRON udržitelnou volbu.

Detailní záběr na menší divoké hnízdo Apis Dorsata v Indii
 
REFERENCE:
Vlastní text Adama Raw (90%)
www.AdamRaw.cz
Indické a čínské texty
wikipedie, google
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
web, knihy, videa, brožury (10+ zdrojů)
mironglass.com
materiály dodavatele suroviny


Mohlo by Vás zajímat

Mini sardinky (limitovaná edice 3000ks) - Realconservera 112g

Mini sardinky (limitovaná edice 3000ks) - Realconservera 112g

Nejlepší mini sardinky v olivovém oleji od Real Conservera Espanola.

dostupnost podle variant

299 Kč 289 Kč

Bílý tuňák Alalunga s rozmarýnem (limitovaná edice) - Alelma 156g

Bílý tuňák Alalunga s rozmarýnem (limitovaná edice) - Alelma 156g

Limitovaná edice nejlepšího masa z břišní části tuňáka Alalunga v extra panenském polyfenolovém olivovém oleji s čerstvým rozmarýnem.

dostupnost podle variant

489 Kč 449 Kč

Orgainic BIO protein 1kg (CZ-BIO-002)

Orgainic BIO protein 1kg (CZ-BIO-002)

BIO a unikátně čistý syrovátkový "grass fed" protein.

skladem

1 250 Kč 899 Kč

Provozovatel webu, Adam Raw, se sídlem Metylovice 552, Metylovice, 73949, IČ: 03452824, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím