CWWB 2016 - REPORT a Výsledky

OFICIÁLNÍ VIDEO CELÉ AKCE:

 Abychom dostali zpět v čase i všechny, kdo na akci nepřišli, vytvořili jsme 15ti minutový filmek (kamera-Petr Špetla, střih a edit-Adam Raw) z celého dne akce od zahájení až po vyhlášení výsledků. 12 hodin soutěže a 2,5 hodiny surového materiálu jsme zkrátka nemohli a nechtěli dát do kratšího videa. Proto nebudu natahovat ani tento report a napíšu jen to nejdůležitější + dole najdete kompletní výsledky všech disciplín. Na vše důležité se podívejte ve videu, nasajte atmosféru dne, která z něj čiší a příští rok už rozhodně neváhejte přijít, pokud jste to tento rok právě Vy zameškali! Za sdílení tohoto reportu budeme rádi...

23.4.2016, Ostrava, velká hala PPC v Přívoze na ul. Jaroňkova - Workouteři neuvěřitelných 12ti států, 400+ diváků a přes 100 soutěžících se sjelo na toto místo, aby vyzkoušeli tradiční disciplíny Českého Weighted Raw Workoutu a účastnili se velmi náročného CWWB (Czech Weighted Workout Battle) 2016 !!

Tento rok byl úplně poslední, kdy jsme si po zkušenostech ze všech těch minulých let (počínaje Streetliftingem v roce 2012 v Trenčíně) řekli, že ještě dáme šanci úplně všem, kdo přijdou, bez online před-registrací anebo jakéhokoli limitu na počet soutěžících. Také jsme se ještě naposledy rozhodli vměstnat tuto masivní akci do jediného dne... A dobře jsme udělali !! Vyčerpání a náročnost byla sice na absolutních maximech jak pro organizaci, tak soutěžící - ale ukázali jsme si tento rok naposledy a všichni do jednoho, co to je full hardcore workout DAY! Ukázali jsme si, že skuteční atleti a surový nadšenci pravého, čistého a striktního workoutu jsou schopni udělat výkon prakticky kdykoli v průběhu dne a bez ohledu na okolnosti nebo striktní přípravu - a přesně to je pravé RAW. Soutěžící, kteří se přihlásili na všechny disciplíny byly na místě vlastně cca 11 hodin a své maximální výkony a pokusy jak silové tak vytrvalostní podávali ve velkých časových rozestupech v průběhu celého dne. Dokázali tak, že nejsou závislí na okolnostech a že vše potřebné má kvalitní workoutový atlet ve své hlavě a srdci...

Soutěž probíhala opět ve 3 tradičních disciplínách a váhových kategoriích, jako každým rokem. Velkou změnou tohoto roku je však nové názvosloví disciplíny, testující maximální sílu pro jedno opakování u základních kalistenických cviků celého těla (přítah, dip a dřep) - rozhodli jsme se nepoužívat dále název Streetlifting a změnili jsme název natrvalo na Rawlifting. Nejdůležitější důvod je ten, že Streetlifting je dnes vlastně plně fungující a odlišný sport-disciplína na Ukrajině a testuje pouze Přítah a Dip bez Dřepu, tedy bez komplexního testu celého těla, který Raw Workout razí v první řadě. Forma provedení navíc není dokonale zcela striktní, dle našich měřítek. Samotný název také vychází ze Street Workoutu a je spojen z ulicí. CWWB se na ulici však neuskutečňuje (probíhá v hale s náčiním jen těžko dosažitelným na samotné ulici nebo ve workout parku) a to nejdůležitější, vychází z Raw Workoutu - komplexního, surového a celotělního tréninku těla prostřednictvím kalisteniky a weighted kalisteniky. Pravidla a forma provedení našeho dřepu je navíc extrémně RAW - bez jakýchkoli pomůcek, opasku, bandáží, vzpěraček a navíc se 3mi sekundami pauzy v nejnižší pozici (ATG) Dřepu. Pro všechny důvody výše zmíněné tedy nebyla žádná vhodnější varianta názvu než RAWLIFTING, který perfektně sedí ve všech ohledech. Streetliftingem samotným jsme se inspirovali na začátku a chtěli ctít jeho příklad, ten je však bez komplexnosti Raw Workoutu a dokonalé techniky provedení cviků neslučitelný se samotným CWWB a jeho pravidly. Streetlifting se také začal objevovat v několika dalších zemích a na Workoutových soutěžích disbalancovaných týmů a jedinců a proto bylo zcela nutné a důležité se včas pevně oddělit a ukázat lidem a komunitě ten obrovský rozdíl. Jde tedy o dva odlišné sporty, kdy Streetlifting samotný nijak nezavrhujeme, jen máme jinou představu soutěže, která testuje "základní kalistenické schopnosti lidského těla s přidanou vahou", kterou CWWB samozřejmě je a bude...

Battle se zahájil samovolně otevřením hlavního vstupu a registrací. Když se začali mezi 10-11 hodinou dopoledne do haly hrnout ohromné davy návštěvníků, většina lidí nemohla uvěřit svým očím... Opravdu se všichni tito lidé přišli podívat na real workout? Na Sets and Reps? Na "v očích obyčejného člověka" dost "nudné" počítání opakování základních cviků? Nebo je snad přilákali jen naši zahraniční hosté a porotci?? Ať to bylo jakkoli, byly jsme nesmírně rádi, že se našlo tolik nadšenců pro základní(basic) workout a cvičení s vlastní vahou a opravdu přišli podpořit naši akci svou účastí a mnoha-hodinovou přítomností, povzbuzováním a podporou soutěžících!

Tento rok byly hlavní hosté CWWB z 5ti odlišných států - David Marchante AKA "PowerExplosive" ze Španělska, Metin Dabak AKA "LittleBeastM" z Holandska(teď už Slovenska), "UK Hardhitteři" Ranjit, Theo a Solo z Anglie, Freddy Raw Workout z Německa a Jones Saleh(zástupce týmu Bartendaz) z Dánska. Jednalo se o opravdu unikátní obsazení hostů a jsme neskutečně rádi, že se nám je podařilo dostat v jeden čas na jedno místo! Všichni se účastnili CWWB 2016 jako velké ikony tréninku ve svých zemích a motivace pravého a striktního silového i vytrvalostního kalistenického (a weighted) Workoutu. Byly tak obrovskou a čestnou osobní motivací všem divákům i soutěžícím.

Po ukončení registrací, kdy se hala již zcela zaplnila lidmi jsme na nic nečekali a začali uvítáním, představením hostů a jejich následným vystoupením a ukázkou pravého workoutu - čisté silové prvky, dokonale zvládnuté, bez zbytečného cirkusu a dynamických pseudo-pohybů a paskvilů, které jinde slouží víceméně jen k pobavení mas. Toto vystoupení byla tedy spíše jen ukázka toho, jak borci běžně trénují, než hvězdná super-show s efekty, přeskoky přes hrazdy, salty apod...  Jsme si však jistí, že i bez těchto srandiček namotivovalo zahájení hostů velké množství zúčastněných... Diváci mohli vidět striktně provedené prvky jako přítahy na jedné ruce, explozivní i tahové čisté muscle upy s přidaným závažím 16 a 20kg! Kliky ve stojce a 90ti stupňové kliky, impossible dipy i hspu! Front levery a přítahy v nich, planche a maltézu od dřepujících atletů, back lever apod... 

Následně proběhlo ověření tabulek a registrovaných soutěžících. Protože jsme tento rok poprvé použili elektronický systém a vsadili na rychlost a bezchybnost strojů, byl toto jediný malý a plánovaný vpád do časové osy akce, který jsme však nakonec perfektně zúročili. Muži se registrovali a soutěžili ve třech tradičních váhových kategoriích, bez kterých by nebyla "workoutová fair play" vůbec možná(do 75kg, 75-85kg a nad 85kg). Vše proběhlo v pořádku a zahájila se první disciplína Rawlifting - přítahy s maximální přidanou váhou pro 1 opakování. Tento rok jsme použili pro celý Rawlifting metodu "váha v banku" která je pro akci a disciplínu tohoto typu při velkém počtu soutěžících absolutní nutnost. Pro každý cvik Rawlifting disciplíny (celkem 3 - 1. přítah, 2. dřep a nakonec 3. dip) se vždy začalo vyvolávací metodou na nějaké základní malé váze a postupně se stoupalo nahoru(přidávali se kotouče), soutěžící tak sami chodili předvádět své 2 ostré pokusy na základě toho, jestli byla váha zrovna u čísla, které chtěli zkusit. Ukázku provedení a pravidla formy jsme vysvětlili vždy před zahájením cviků. Na každý cvik Rawliftingu měli soutěžící 2 pokusy, kdy měli po celou dobu akce prostor ve své zóně pro individuální přípravu a rozcvičku. První přítah předvedl David PowerExplosive, který je jedním z nejsilnějších lidí na světě co se přítahu s maximální vahou na opasku týče. Tento rok si chce také zkusit registrovat Guinessův světový rekord. Zvládá 1 opakování se 100kg a 5x80kg - to vše při tělesné váze 78-80kg. Jeho ukázka byla "lehká" jen s 50ti a 75ti kg. Nutno podotknout, že toto bývá sice jeho rozcvička, v den akce bylo však (samozřejmě stále neuvěřitelných a vysokých) 80kg x1 maximum dne! Zmiňujeme to, aby jsme poukázali na vážnost a vzácnost tohoto neuvěřitelného hosta! David také mimo jiné zvládá dřep s cca 230kg běžnou technikou a dip na bradlech se 125kg. Je také držitelem Španělského národního rekordu v Bench Pressu (200kg) - ve váze do 75kg.

Celé Rawlifting Dřepy si vzal tento rok na starost Lukáš Strouhal - držitel rekordu Rawlifting Dřepu z minulého ročníku CWWB 2015, organizátor Českých pohárů v silovém čtyřboji, aktivní trojbojař a správce týmu Workout Karviná. On a jeho tým předvedli ukázku dokonalého Rawlifting dřepu bez pomůcek a s 3s. pauzou úplně dole! Troufáme si tvrdit, že toto je nejnáročnější forma provedení Dřepu na světě. Kromě CWWB není soutěž, která by tuto formu osvojila a razila, proto jsme se rozhodli být naprosto nekompromisní a přísný Lukáš Strouhal tak splnil svou funkci dokonale. Kalistenika je o dokonalém umění ovládat své tělo prostřednictvím cviků s jeho vahou. Weighted kalistenika je pak to samé, jen stížené o další váhu přidanou na tělo. Museli jsme proto zcela oddělit náš Dřep od Dřepů jiných soutěží, protože nám jde o dokonalou techniku a provedení POHYBU, nikoli cviku. Nebereme Dřep jen jako cvik a číslo, ale jako celý pohyb. A pohyb dřepu je zvládnut, pokud nám soutěžící ukáže, že umí s vahou, kterou si vybral opravdu dřepnout a taky dřepět! Dřep je schopnost být v nejnižší pozici a dřepět a pohybovat se mezi touto pozicí a základním postojem, nic jiného! Ostatní formy dřepu jsou de facto paskvily - staví na tom, že dokonalou techniku všemožně obchází, nepoužívají plný rozsah, nemají zvládnutou dráhu tohoto pohybu ani nejnižší pozici a navíc používají všemožné pomůcky a doplňky aby si pohyb zlehčili a mohli jen přidat další váhu(iluze síly). Na CWWB však platí heslo "raději méně ale kvalitně" ! Zvedneme radši míň, ale s důrazem na pohyb, formu a potenciál ke zdraví a mistrovství těla a pohybu...

Toto heslo jsme se snažili aplikovat celý den a samozřejmě na všechny disciplíny, proto to bylo pro všechny soutěžící extrémně náročné. Měli však všichni stejná pravidla a tak to bylo zároveň i pravé ořechové fair play a to je to jediné, o co by na soutěžích mělo podle Raw Workoutu jít... Přítahy byly z plného visu na povel a bez momenta, brada musela jít tradičně až nad hrazdu a bez kipu nebo švihu těla. U dřepu dokonce nesmělo docházet kromě všeho ostatního ani k poklesu těla a využití tzv. "lastické" energie v dolní pozici! Kliky na bradlech zase probíhali min pod 90 stupňů v lokti a na povel - z uzamknuté pozice a zpět. Absolutní striktnost šla zkrátka ruku v ruce se všemi disciplínami a průběhem celého dne. I přesto můžeme od srdce říci, že kdyby jsme byly skutečně super-mega-přísní a měli na starosti méně soutěžících, byla by čísla dne pravděpodobně ještě o něco nižší... :)

V Rawliftingu jsme mohli kromě neuvěřitelných 70-80kg striktních přítahů tedy vidět i 190kg dřepy výše zmíněnou technikou! A parádní 110-120kg kliky na bradlech, jejichž startovní ukázku provedl opět David Powerexplosive. Všechny výkony Rawliftingu najdete dole na této stránce pod tímto reportem...

Po celém Rawliftingu pak začala disciplína Ladies Weighted! Tedy Dívčí kalistenika s přidanou vahou. U dívek jde na CWWB vyloženě jen o symboliku přidání váhy a nepoužívají se nijak vysoká čísla. Základní cviky kalisteniky jsou dost náročné a pro většinu dívek a žen běžně těžko zvládnutelné i bez váhy. Proto se použila tradiční symbolická váha 3kg ve formě zátěží na kotníky pro přítahy, 8kg kettlebellek na dipy(kliky na bradlech) a 6kg kettlebellek pro dřepy na jedné noze(pistole). Formu provedení však měli všechny dívky podobně náročnou jako kluci a muži a co nám holky na místě opět předvedli bylo naprosto neuvěřitelné! Všechny cviky Ladies weighted byly prováděny na vytrvalostní max. počet opakování s danou vahou. Dívky začali přítahy, následně dipy a pistole pokračovali až ke konci společně s chlapským weightedem.

Disciplínu otevřela Kateřina Waisserová z týmu Workout Karviná s neuvěřitelným výkonem téměř 17ti přítahů na hrazdě +3kg. Po ní jsme mohli vidět další super výkony děvčat ze zahraničních Workout týmů. Tradiční uzemnění pak přišlo jako obvykle od České královny shybů Moniky Najdenovové, která převedla rovných 20 přítahů!

Děvčata soutěžila ve dvou váhových kategoriích a to do 60kg a nad 60kg. U dipů na bradlech s 8kg byly nejlepší výkony více vyrovnané a mohli jsme vidět mega výkony všech top workout ladies z různých týmů jako např. 15(Katka), 16(Dominika a Anna), 17(Magdalena) a opět neuvěřitelných 20(Monika) opakování...

Po děvčatech, u kterých se opravdu bylo na co dívat, což jistě potěšilo hlavně diváky a podporovatele pak přišli na řadu chlapské striktní weighted přítahy s tradičním 32kg kettlebellem na opasku - pro maximální počet opakování a na počítání. Ty vlastně otevřeli disciplínu Weighted Calisthenics. Zde jsme všichni mohli vidět neuvěřitelný a nejlepší výkon dne od borce Bine Suljice ze Slovinska, který cestoval celých 800km, aby se zúčastnil CWWB akce a podpořil naši scénu. Předvedl 17 striktních opakování s 32kg a stanovil tak nový oficiální Český rekord! Skvěle si však vedli i další borci ze zahraničí i Česka - Martin Mikušek (14), Adam Kovalčík (14), Andrej Katrenčík a Matheusz Obszynski (13) a další...

Po přítazích na většinu soutěžících dopadla velká únava a větší část diváků už postupně odešla. Weighted konzumuje mnoho času a proto jsme už jeli po dvojicích což bylo v plánu a šlo sice od ruky, únava byla však na mnohé neúprosná... I přesto jsme mohli opět vidět neuvěřitelné výkony na další disciplíně dřepů na jedné noze (pistolí), které otevřeli opět dívky a to s 6ti kg kettlebellkem. Super číslo předvedla Monika, Dominika a Cristina Moraru ze zahraničí, kdy všechny zvládly krásných 14 opakování. Podobné číslo bohužel uteklo i Katce Waisserové za postihy pro nedotýkání se kettlebellem hrudníku, což je jedno z hlavních pravidel u dřepů na jedné noze. Ze 14-15 opakování tak měla po penaltách jen 10, což jí bohužel sebralo 2. nebo 3. místo v soutěži... Podobným zklamáním si však tento den prošlo více lidí, například Robin Viktora z movementu Dark Side, který měl naběhnuto na super umístění v Rawliftingu, bohužel však přecenil síly u Dipu a nepovedl se mu dokončit ani jeden ze dvou pokusů... Tímto chceme znovu apelovat a dát podobné případy jako výstrahu!! Když se účastníte takové akce, vždy dbejte maximální koncentrace a soustředění na techniku od prvního až po poslední opakování! U jednotek liftingu pak hlavně nepřeceňujte své možnosti a vždy se snažte přihlédnout částečně na okolnosti dne a únavu...

 Po děvčatech jsme mohli být svědky doslova triumfů a převratů na scéně Českých weighted dřepů na jedné noze v chlapecké kategorii. Byl stanoven nový naprosto neuvěřitelný rekord 28 opakování s 16ti kg kettlebellem borcem Markem Matisem z Workout Karviná, který si tímto výkonem jen tlustě podtrhl své ostatní super výkony a všechnu konkurenci nechal bodově na míle za sebou...Tradiční komplexní borci scény jako Miro Kúdela, Filip Vajsábel a Daniel Ondrušík pak předvedli další mega výkony (18, 20 a 22 opakování) a mohli jsme vidět také perfektní důkaz komplexnosti a čestnosti v tréninku borce Bine Suljice ze Slovinska (17 opakování pistolí), který tak dokázal, že neuvěřitelný výkon přítahů(17) nemusí být vždy spojen s vynecháváním tréninku nohou a disbalancí pro lepší tělesnou kompozici a výkon na hrazdě... Bine velmi zaujal Raw Workout, protože krásně splnil jeho ideu i ukázkou pokory a neustálé pozitivní energie a zcela zaslouženě si nakonec podobně jako Marek Matis odnesl 1. místo své kategorie! George Narita z dalšího zahraničního týmu, pak také ukázal velmi pěkné číslo 21 opakování. 

Po dlouhých a mučících pistolích, u kterých mnoho lidí odpadávalo, nezvládalo již(nebo stále) techniku anebo byly zkrátka zastaveni celodenní únavou po Rawliftingu (Freddie a další..) jsme konečně přešli na finální cvik disciplíny weighted a to tradiční dipy na bradlech s 48kg kettlebellem.. Zde to odsýpalo protože jsme opět jeli po dvojicích a do hodinky jsme měli závody úplně hotové. Krásné výkony podali borci jako Matheusz Obszynski ze zahraničí s 21 striktními opakováními a nejlepším výkonem dne i dočasným rekordem ČR. Dále Pavel Šanda, Petr Dostál a Maksim Ryznik s 20ti!!  A několik super šestnáctek a sedmnáctek, kterými si opět borci jako Marek Matis a Bine Suljic obhájili svou komplexnost a post vítězů dne.. Filip Němčok(17), Andrej Katrenčík(17) atd. viz níže...

Po dipech se na nic nečekalo a s údery deváté hodiny večer jsme se díky super rychlosti tabulek a elektronice hned dostali k vyhlašování. Byly předány ceny, poháry a respekt všem účastníkům. Vyhlášeny nejlepší výsledky dne i nejlepší výsledky disciplín a řečeno to absolutně nejpodstatnější... Jen díky všem co přišli tato akce existuje. Kde je zájem, tam je odpověď. Jen na tom, aby si každý zasoutěžil se svými vlastními maximy záleží a každý kdo měl odvahu dojet a podstoupit takto náročný den plný workoutu a sets and reps je pro nás vítěz!! Pohár a cena je jen symbolika, ale zkušenosti a vzpomínky zůstanou navždy. Jsme mega rádi, že se nám i přes neuvěřitelné množství lidí a soutěžících akce povedla ve stanoveném čase a dle představ a velmi všem děkujeme za účast!!

Jak však bylo řečeno, změna je život a i my budeme dále naši akci přes vše dobré dále rozvíjet a upgradovat a tento rok to bylo pravděpodobně naposledy kdy jsme zažili CWWB v jednom dnu. Z ohledem na soutěžící i na nás samotné jsme se rozhodli zavést pro příští rok online před registrace a registrace na místě omezit jen na určité menší číslo. Zejména však ale rozdělíme akci na dva dny. 1. den Rawlifting a 2. den Weighted Calisthenics. Nic ještě není stanoveno ale máme už solidní představu a koncept. Takže se máte příští rok rozhodně zase na co těšit. Bude to tak jako letos, zase o level výše stejně jako vaše výkony!!

Moc se na všechny těšíme i v roce 2017. Budeme rádi za sdílení všech materiálů - tento Report s Výsledky i hlavní video akce!

 Na závěr patří největší dík všem lidem a sponzorům co nám pomáhali akci realizovat nebo částečně financovali její uskutečnění. Z pomocníků a organizačního týmu velmi děkuji Lukáši Nociarovi s přítelkyní, Ajemovi s přítelkyní, Morphovi, Ondřeji Krolákovi, Niki Raw a své rodině, Michalu Krásnému a všem zúčastněným! Ze sponzorů pak musím opět zmínit Otu Bortlíka a jeho stavební firmu ISE, Ivo Hristova z Floridy, RVL13, SHYBY.CZ, ŠturmKancl z Nového Jičína, Coltbrew a www.milujukokos.cz! Bez dalších lidí a firem by bylo ještě náročnější tuto obrovskou akci zorganizovat a proto znovu velmi děkuji za pomoc! Velký dík patří také všem lidem, co si někdy objednali zboží na tomto webu, protože největší část battlu jsem sponzoroval sám za AdamRaw.cz právě z jejich peněz! A nakonec díky také mému kameramanovi Petru Špetlovi za další super spolupráci a vytvoření top kvalitních materálů z celého dne akce!!!

Kompletní výsledky CWWB 2016

Ladies Weighted do 60kg

Jméno

Váha

Přítahy +3kg

Pistole +6kg

Dipy +8kg

Body

Místo

Monika Najdenovová

54,4

20

14

20

67

1.

Magdalena Malek

57,6

14

12

17

54,1

2.

Dominika Rigoová

54,1

11

14

16

52,8

3.

Kateřina Weisserová

51,3

16

10

15

50,5

4.

Karolina Ryznik

57,5

11

0

7

20,1

5.

             

Ladies Weighted nad 60kg

Jméno

Váha

Přítahy +3kg

Pistole +6kg

Dipy +8kg

Body

Místo

Anna Maria Sarega

66

14

13

16

54,3

1.

Christina Moraru

60,9

6

14

13

43,9

2.

Sholeh

61

6

0

3

9,9

3.

             

Rawlifting do 75kg

Jméno

Váha

Přítah

Dřep

Dip

Body

Místo

Stanislav Januszewski

73,1

75

120

100

153,35

1.

Stanislav Matuš

70,1

60

130

90

138,9

2.

Adam Jurnost

74,4

55

150

85

138,75

3.

David Meluš

72,6

65

125

80

136,5

4.

Adam Austera

74,3

65

100

95

135,75

5.

Ondřej Lauer

72,9

70

115

75

134,95

6.

Filip Němčok

74,9

60

100

100

134

7.

Miro Kúdela

71,8

55

110

90

128,05

8.

Daniel Hanák

72,6

55

110

90

128,05

8.

Martin Matis

71

50

120

90

127,1

9.

Jan Svoboda

73,3

55

120

80

126,35

10.

Tomáš Dobeš

67,6

65

100

70

123,25

11.

Robin Hubáček

73

50

125

75

121,25

12.

Josef Fuchs

72,2

50

130

70

120,4

13.

Adam Panyiczki

68,2

55

115

70

119,7

14.

Isaicul Mihail

69,1

45

70

90

106,35

15.

Patrik Janski

74,7

50

100

55

103

16.

Mikuláš Ponechal

74,7

30

125

45

89,25

17.

Šimon Adámek

64,9

50

60

50

87,3

18.

Lukáš Chalcar

68,8

45

80

-

64,65

19.

Martin Heinz

74,1

35

95

-

61,1

20.

             

Rawlifting 75-85kg

Jméno

Váha

Přítah

Dřep

Dip

Body

Místo

Freddie

81

80

165

115

179,95

1.

Daniel Ondrušík

83

70

155

100

160,65

2.

Jakub Gargalík

77,3

65

100

95

135,75

3.

Filip Bunta

84,3

60

120

75

128,1

4.

Vojtěch Cepek

82,7

45

145

75

123,6

5.

Jakub Cavro

81,1

50

130

75

122,9

6.

Patrik Čábelka

81,6

60

95

75

119,85

7.

Dalibor Vojtěšek

76,3

45

110

85

117,05

8.

Zdeněk Urbanovský

75,5

50

110

60

108,8

9.

Jones Saleh

81

70

-

95

107

10.

Robin Viktora

77,1

70

140

-

105,7

11.

Česlav Wawreczka

79

40

100

55

94,5

12.

Peter Pribula

78,9

-

120

100

89,6

13.

Patrik Horváth

75,3

30

100

60

88,5

14.

Matěj Karton

82,4

30

80

50

76,9

15.

Eugen

81

-

-

75

37,5

16.

Ioan Cioflica

83,6

-

-

-

-

17.

Rawlifting nad 85kg

Jméno

Váha

Přítah

Dřep

Dip

Body

Místo

Andrej Katrenčík

86,8

80

150

120

177,5

1.

Pavel Šanda

107,6

60

190

120

173,7

2.

Boris Petrákovič

105,2

60

150

115

158

3.

Rafal Piasecki

87

45

190

90

145,95

4.

Filip Vajsábel

102,7

55

150

95

143,75

5.

Matouš Zetek

95,8

45

160

95

138,55

6.

George Narita

89,3

55

135

85

133,8

7.

Eduard Scholz

92,5

50

125

90

128,75

8.

Mihail Lazea

87,8

60

100

70

119

9.

Marek Tkáč

94,6

40

125

60

105,25

10.

Petr Dostál

89

-

135

120

104,55

11.

Dominik Odstrčil

86,6

45

95

50

94,6

12.

Lukáš Šindler

97,6

-

165

70

89,45

13.

Tomáš Kolařík

92,5

60

95

-

82,35

14.

Bertrandt MBI

90

-

-

80

40

15.

Mens Weighted do 75kg

Jméno

Váha

Přítahy +32kg

Pistole +16kg

Dipy +48kg

Body

Místo

Marek Matis

67,3

11

28

17

45,6

1.

Miro Kúdela

71,8

13

18

13

36,9

2.

Filip Němčok

74,9

10

14

17

34,1

3.

David Meluš

72,6

11

16

11

31,8

4.

Stanislav Januszewski

73,7

11

7

16

29,05

5.

Daniel Hanák

71,6

10

11

13

28,65

6.

Martin Mikušek

69,5

14

2

16

28,3

7.

Mihail Isaicul

69,1

8

6

15

24,5

8.

Karol Budzinski

74,9

8

10

8

21,9

9.

Ondřej Lauer

72,9

8

9

8

21,15

10.

Daniel Chutkowski

71,7

8

5

11

20,55

11.

Tomáš Dobeš

67,6

9

7

6

19,05

12.

Sebastian Krawczik

74,3

7

3

10

17,25

13.

Piotr Wodka

66,5

5

5

10

16,75

14.

Simon Paluch

68,7

9

-

9

16,2

15.

Stanislav Kováčik

68,9

7

4

5

14

16.

Silvester Schweiza

71,5

2

4

6

9,8

17.

Mens Weighted 75-85kg

Jméno

Váha

Přítahy +32kg

Pistole +16kg

Dipy +48kg

Body

Místo

Bine Suljic

81,9

17

17

16

42,55

1.

Daniel Ondrušík

83

12

22

16

41,3

2.

Maksim Ryznik

79,3

13

16

20

41

3.

Jakub Cavro

81,1

11

15

14

33,45

4.

Freddie

81

13

9

15

31,75

5.

Daniel Kurek

82,2

11

6

12

25,1

6.

Jones Saleh

81

11

-

16

23,8

7.

Dalibor Vojtěšek

76,3

8

6

10

20,5

8.

Marek Scigel

77,4

7

7

10

20,25

9.

Jakub Král

81,6

5

9

8

18,15

10.

Patrik Čábelka

81,6

7

4

10

18

11.

Peter Pribula

78,9

4

3

13

16,65

12.

Ivan Barian

81,8

3

6

9

14,7

13.

Zdeněk Urbanovský

75,5

6

4

7

14,6

14.

Denis Jewtuszenko

83,6

6

4

4

12,2

15.

Eugen

81

6

-

7

11,6

16.

Robin Viktora

77,1

11

-

-

11

17.

Patrik Horváth

75,3

3

9

-

9,75

18.

Csaba Horvath

83,7

4

-

-

4

19.

Mens Weighted nad 85kg

Jméno

Váha

Přítahy +32kg

Pistole +16kg

Dipy +48kg

Body

Místo

Adam Hruša

86,2

12

15

16

36,05

1.

Filip Vajsábel

102,7

8

20

16

35,8

2.

Andrej Katrenčík

86,8

13

12

17

35,6

3.

Matheusz Obszynski

86

13

5

21

33,55

4.

George Narita

89,3

9

21

10

32,75

5.

Adam Kovalčík

91

14

5

13

28,15

6.

Petr Dostál

89

9

4

20

28

7.

Pavel Šanda

107,6

12

-

20

28

7.

Boris Petrákovič

105

8

5

14

22,95

8.

Juan Miguel Zumeta

93

8

6

12

22,1

9.

Mihail Lazea

87,6

11

2

10

20,5

10.

Bertrandt MBI

90

7

6

10

19,5

11.

Luigi Švihel

90,7

9

5

-

12,75

12.

Milos Viniczki

91

3

6

6

12,3

13.

Michal Slivinski

99,2

6

-

7

11,6

14.

Filip Zelinka

87,3

6

-

-

6

15.

Nejlepší výkony soutěže

Jméno

Váha

Přítah

Dřep

Dip

Přítahy +32kg

Pistole +16kg

Dipy +48kg

Freddie

81

80

         

Pavel Šanda

Rafal Piasecky

107,6

87

 

190

190

120

     

Andrej Katrenčík

Petr Dostál

86,8

89

80

 

120

120

     

Bine Suljic

81,9

     

17x

   

Marek Matis

68

       

28x

 

Matheusz Obszynski

86

         

21x

 

 

Provozovatel webu, Adam Raw, se sídlem Metylovice 552, Metylovice, 73949, IČ: 03452824, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím