Galacto-oligosacharidy (GOS) jsou jedním z nejlépe studovaných typů prebiotických vláknin. Vyskytují se přirozeně v mateřském mléce a přispívají k rozvoji střevního mikrobiomu tím, že působí jako živina pro mikroby, jako jsou Bifidobacteria a některé z Lactobacilli.

GOS jsou specifická forma prebiotických galaktózových cukrů. Je to jeden z více než 200 biologicky aktivních cukrů, které se přirozeně vyskytují v mateřském mléce. Patří do skupiny cukrů „oligosacharidy lidského mléka“ (HMO). Mají komplexní strukturu a mají široké spektrum biologických účinků. Jsou proto vhodné jak pro dospělé, tak pro děti.

Alfa-GOS a beta-GOS: Rozdíl
První GOS na trhu byl beta-GOS, se kterým bylo získáno mnoho odborných znalostí. Beta-GOS se extrahuje z laktózy (hovězího) pomocí enzymatické hydrolýzy. Kromě toho se ale galaktooligosacharidy přirozeně vyskytují v jejich fruktosylované formě i v luštěninách: tzv. alfa-GOS. Hlavní rozdíl mezi alfa- a beta-GOS tedy spočívá v konfiguraci molekul zakořeněné v původu sloučeniny.

Beta-GOS je stále považován za referenční prebiotikum a prebiotikum blízké člověku vzhledem k obsahu v mateřském mléku, avšak vzhledem k jeho původu (a nesnášenlivosti laktózy) existuje také poptávka po alfa-GOS.

Prebiotika v prášku: výživa pro střevní flóru
Prebiotika jsou důležitými živinami, které podporují růst dobrých bakterií ve střevech. Výsadba „semen“ (probiotika) a přidávání „hnoje“ (prebiotika) do zahrady zvané mikrobiom je efektivní, snadný a rozumný doplněk jakékoli běžné stravy. Na rozdíl od probiotik neobsahují prebiotika žádné živé bakterie, ale slouží k podpoře již přítomné střevní flóry - bakterií v nás.

Úloha střevní flóry
Role střevní flóry je stále více vnímána jako kontrolní středisko lidského těla. Udržování rozmanitosti a kvality je proto kriticky důležité. Strava bohatá na správné typy vláknin a fermentovaná jídla podporují střeva.

Fermentace prebiotik ve střevech
Prebiotická vlákna nejsou člověkem stravitelná, a proto nemají přímou nutriční hodnotu. Prebiotická vlákna procházejí žaludkem a horní částí tenkého střeva neporušené. V dolní části tenkého střeva a tlustého střeva jsou vlákna fermentována různými druhy bakterií a kvasinek. Výměnou za tuto volně loženou potravu produkují řadu látek, které mohou být použity ve prospěch hostitele.

Rozdíl mezi běžnou vlákninou a GOS
Mikroorganismy uvnitř střeva produkují mimo jiné vitaminy, endokanabinoidy a mastné kyseliny s krátkým řetězcem, jako je butyrát, laktát, acetát a propionát. Tyto mastné kyseliny mají neuvěřitelné účinky v celém těle a tvoří podstatu spolupráce mezi hostitelem a hostem: lidským tělem a střevní flórou. Prebiotika jsou také označována jako rozpustná vláknina(jelikož ji bakterie v nás nakonec prostřednictvím fermentace zužitkují). Zatímco ne-rozpustná vláknina běžná ve stravě (která námi projde zcela neporušená) je známá spíše jen jako podpůrný prostředek pravidelného vyprazdňování - kartáč (který by ale neměl být nadužíván protože ve větším množství nese i mnoho rizik vč. poškození střevní stěny a zánětu). Na základě dostupných údajů lze GOS považovat za nejvyšší prebiotikum. Jednoduše poskytují lepší růst střevní flóry než jiné typy prebiotik, jako jsou fruktooligosacharidy (FOS), xylooligosacharidy (XOS), sójové oligosacharidy (SOS) a inulin. GOS je velmi dobře tolerován a lze jej použít i během tzv. FODMAP stravy.

Výběr potravin a vlákniny
Jídlo, které jíte, živí nejen Vás, ale také biliony mikrobů ve střevech. Jinými slovy: vždy budete jíst pro "dva"(Vy a mikrobiom) a při výběru jídla byste měli vždy zahrnout střevní flóru do svých úvah. Protože více než 99% genofondu a přibližně 9 z 10 buněk uvnitř vašeho těla jsou bakteriální, je důležité myslet „ekologicky a udržitelně“.

Měli byste proto chtít tento základní mimotělní orgán udržovat, krmit a rozvíjet. Pokud to uděláte dobře, tělesné účinky jsou bezprecedentní. Optimalizuje se mnoho způsobů, jak mikroorganismy interagují s jídlem, které jíte. Napomáhají například nejen při trávení vlákniny, výrobě mastných kyselin, optimalizaci imunity, výrobě vitamínů a vodíku, ale také spotřebovávají kalorie a působí na náš metabolismus! Jíst různá prebiotická vlákna je v mnoha ohledech pro optimalizaci přímo zásadní.

Rozdíl mezi PRObiotiky a PREbiotiky 

Za historii tohoto webu se mě mnoho lidí ptalo, proč nemám v nabídce produktů také PRObiotika. Probiotika jsou ve sféře doplňků stravy produkty obsahující různé potenciálně prospěšné kmeny bakterií, které mají údajně takto přijímaná v kapsli zlepšovat naše zdraví a zlepšovat osídlení střeva těmi správnými mikroby, což má mít dále za následek X dalších úžasných benefitů, protože vše v těle se odvíjí od střevního zdraví(to je pravda). Od počátku - již před mnoha lety, kdy tato hypotéza začala vyplouvat na veřejnost mi na ní ale něco nesedělo. Kromě velkého množství nových drahých produktů slibujících miliardy bakteríí v kapsli se v zásadě neopírala o nic co by mě a mé znalosti lidského těla, trávení a mikrobiomu přesvědčovalo o tom, že probiotika by měla fungovat tak, jak jsou prezentována. 

Rozdíl mezi probiotiky a prebiotiky je ten, že probiotika jsou samotné bakterie, zatímco prebiotika jsou potrava pro bakterie - jde např. o různé druhy rezistentních škrobů a vláknin apod., které naše ústrojí nedokáže zpracovat pro nás samotné a tak slouží dále ve střevech jako potrava a půda pro mikroby, kteří se díky ní rozmnožují a daří se jim dobře. Různým mikrobům se daří na různé potravě(například těm "špatným" na mouce, cukru apod.) Jako PREbiotikum je označována potrava, která má naopak živit ty prospěšné bakterie v našich střevech. Pro kojence je například PREbiotikum i Laktóza - pokud se totiž všechna laktóza nestačí v tenkém střevě rozložit, stane se v tlustém střevě potravou pro bifidobakterie, které u kojenců tvoří okolo 90% střevní mikroflóry.

Tenkrát, když jsem zkoumal info a reklamu za účinkem PRObiotik jsem si už doma několik let vyráběl surový domácí kefír pomocí Tibetské houby, který správně připraven obsahuje okolo 23-32 druhů bakterií a to v enormních množstvích (několikanásobky toho, co nabízejí ty nejsilnější produkty na trhu v denní dávce - už v jedné sklenici kefíru). Probiotické produkty většinou obsahují 3-5 druhů bakterií, ty nejlepší pak okolo 8-10. Má to být výběr těch prospěšných, které tvoří největší % v našich střevech, pokud jsme zdraví. Jinak se totiž ve střevech nachází okolo 500 druhů, samozřejmě ale převládá spíše několik desítek, které tvoří největší procento z celého množství - v úzkém spojení na náš zdravotní stav. Většina těchto bakterií přijmutých z probiotik v kapsli je ale stejně po příchodu do lidského těla zničena procesy trávení hl. od žaludku dolů, než se vůbec má šanci dostat tam, kde by to mělo smysl - toto bohužel platí i v případě kefíru(proto je jeho efekt důležitý spíše ve výživě, kterou přináší nám - bílkoviny, vitamíny, minerály atd. při absenci živení špatných mikrobů). Množství bakterií, které by se pak potenciálně dostalo do tlustého střeva je v případě probiotik tak mizivé, že nemá v podstatě žádný efekt (pokud nemáte vyloženě vybitou flóru po masivním užívání antibiotik - i v takovém případě je ale mnohem důležitější prebiotikum než probiotikum (viz níže) anebo i obyčejný kefír! - protože má zkrátka druhů bakterií i jejich množství vyšší a navíc dodává kvalitní výživu i nám).

Nejlépe si představíme "efektivitu" probiotik, když si ji ukážeme na příkladu - představte si, že do obrovského města, kde žije 10 na třináctou až 10 na čtrnáctou (ano to je cca milion miliard i více - množství bakterií v lidských střevech) obyvatel - pošlete gang pár miliard dělat revoluci - s očekáváním, že něco změní. V tomto městě pro ně navíc nebude správné jídlo a i kdyby jste jim ho poslali, tak než dorazí dávno je už většinová masa převálcuje. V tomto městě se v podstatě rozplynou a zmizí, než stačí cokoli udělat, protože je jich zkrátka příliš málo a nemají ani půdu na které by se rozvíjeli. 

Tímto se dostávám k vlastní filosofii a idejím toho, jak by měl člověk měnit osídlení svých střev k lepšímu a manipulovat s ním - je to tak jako vždy pouze a jen prostřednictvím stravy! Jak naší, tak zejména stravy pro naše mikroby. Jak jsem již několikrát prezentoval, v mé osobní filosofii stravování si beru za nejlepší příklad vždy Mateřské mléko člověka a vracím se k němu znovu a znovu, proč si z něj tedy nevzít příklad i v tomto případě? Vraťme se znovu k příkladu s městem - nebylo by daleko lehčí změnit jeho osazení skrze to, čím budete jeho obyvatele krmit? Představte si, že každý druh obyvatel se živí jiným typem potravy a Vy zjistíte přesně jakou potravu potřebují ti "špatní" a jakou ti "dobří". Když změníte zásobování na stravu pouze pro ty dobré, tak špatní časem vymřou, protože stravu těch "dobrých" jíst prostě nemohou a naopak ti dobří se budou rozrůstat.

Je to pouze obrazný příklad, ale takto to v nás v podstatě funguje a proto jsou pro mě PREbiotika absolutně nadřazena PRObiotikům stejně tak, jako pevná strava - která pro mě vždy byla, je a bude na prvním místě ve spojitosti se zdravím a stejně tak, jako je flóra kojence živena prebioticky, věřím že by měla být flóra dospělých živena prebioticky. Pouze změnou stravy může například člověk s přemnoženou kandidou nebo jinou nemocí související s disbiozou ve střevě vyřešit svůj problém. Protože i kdyby jste třeba prostřednictvím léků a chemie vše vyčistili, už s prvním soustem zase tvoříte osídlení svých střev přesně tím, co jíte a projde dále do střev. Toto vidíme často na příkladech lidí, kteří po užívání antibiotik sice nakoupí probiotika, která mají údajně pomoci rychleji vybudovat zpět zdravou flóru, ale do toho jí vesele pečivo, cukr, nekvalitní bílkoviny a oleje a zpracované tovární potraviny s aditivy, které poškozují lidský mikrobiom. Jaký to má pak smysl? 

Daleko silnější efekt než miniaturní bakterie mají desítky a stovky gramů kvalitní potravy, která bakterie živí a dává jim vzniknout. Proto je velmi důležité hlídat si jednak příjem potravin, které jsou pro nás (bílkoviny, tuky, sacharidy) - aby jich bylo jen tolik, kolik zpracujeme a né nadmíra (protože například nadmíra nezpracovaných bílkovin je dále ve střevech patogenní a podporuje růst patogenních bakterií) tak i příjem potravin pro naše prospěšné bakterie (typy vláknin, sacharidů a tuků, které je živí).

Z důvodů výše uvedeného, což bylo však jen ve zkratce (proto aby popisu porozumněl každý) nevidíte na mém webu v nabídce kapslová probiotika - protože dle mě zkrátka nefungují a já něvěřím v jejich efekt resp. poměr ceny-účinku. Ve srovnání s prebiotiky a správnou stravou jsou bezvýznamná a někteří dnes již dokonce poukazují i na jejich negativní vlivy a naopak zpomalení procesu obnovy flóry při jejich užívání VS neužívání vůbec ničeho po např. kurzech ATB! ( https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(18)31108-5?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867418311085%3Fshowall%3Dtrue )

 ► Čisté galakto-oligosacharidy (GOS)
► Účinná výživa pro střevní flóru
► 100% ekologické balení
► Nevhodné pro osoby s velkou nesnášenlivostí laktózy

Další výhody:
Probiotický prášek může být díky slabě sladké chuti dokonce použit jako sladidlo
Obzvláště efektivní a snadno se dávkuje, protože prášek má jemnou strukturu a snadno se rozpustí
Prášek lze snadno kombinovat s probiotiky a má samozřejmě synergický účinek
Díky svému přirozenému původu je zcela bez alergenů a neobsahuje žádné umělé přísady
Vláknina výměnou za živiny ve vašem střevě


Obsah: 400 gramů
Doporučené dávkování: 12 gramů denně (asi 4 čajové lžičky) - smíchejte prášek s tekutinou dle vašeho výběru
Složení: ß-galakto-oligosacharidy (GOS) †. † Doporučená denní dávka není určena.
Alergie: Obsahuje laktózu

 

Pro všechny jedince zaměřené na: Střevní zdraví, spánek, stabilní krevní cukr, harmonizaci metabolismu, zvládání chutí na sladké apod.


 


Mohlo by Vás zajímat

KORU Manuka Pastilky (MGO 800+) 24ks (67g)

KORU Manuka Pastilky (MGO 800+) 24ks (67g)

Cumlací pastilky z Manukového medu, extra silné. Kosher, bez přidaného cukru, bez lepku.

dostupnost podle variant

699 Kč

2’-Fukosyllaktóza (oligosacharid lidského mateřského mléka) 40g

2’-Fukosyllaktóza (oligosacharid lidského mateřského mléka) 40g

Unikátní oligosacharid, který se přirozeně vyskytuje v mateřském mléce, tvoří asi 30% všech oligosacharidů lidského mléka.

není skladem

1 190 Kč 999 Kč

Řecký vřesový med (ostrov Los) Trésors 250g

Řecký vřesový med (ostrov Los) Trésors 250g

Pravý vřesový med s nenapodobitelnou chutí oceněný mezi TOP 50 delikatesami celého světa v Great Taste awards.

skladem

299 Kč

Provozovatel webu, Adam Raw, se sídlem Metylovice 552, Metylovice, 73949, IČ: 03452824, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím